Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rya åsar naturreservat

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är 562 hektar stort. Rya åsar är ett värdefullt område för friluftslivet. Flera markerade spår går genom landskapet och du kan uppleva ädellövskog, stora barrskogar och jordbruksmark. Sommartid betar nötkreatur i hagarna.

Tillgänglighetsanpassad

Nej

Så hittar du till Rya Åsar

Rya Åsar ligger cirka 4 kilometer norr om Borås centrum. Från resecentrum kör du via Alingsåsvägen, Getängsvägen, Almenäsvägen och följer sedan skyltar mot naturreservatet.

I närheten

I naturreservatet finns det tre markerade spår och ett elljusspår. Spåren är 1,5 kilometer, 2,4 kilometer, 4 kilometer och 9 kilometer långa. Här finns också rävstigen, en aktivitetspromenad på 800 meter för barn.

Parkering/ ställplatser

Vid Rya åsars huvudentré (Björbobacken).

På parkeringen finns ställplats med el för tre husbilar.
Kostnad 150 kronor per dygn. Betalning sker med swish på plats eller via ifiske.se. Observera att platserna ej är bokningsbara!

Närmaste busshållplats

Björbostugan, därifrån cirka 200 meter.

Ordningsregler

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

  • skada levande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter
  • skada berghällar, block eller klippor
  • göra upp eld på annan plats än vad som är anvisat av kommunen
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • rida eller cykla utanför stigar och leder
  • framföra motordrivet fordon
  • tippa trädgårdsavfall
  • sätt upp skylt, affisch, orienteringskontroll eller liknande
  • anordna idrottstävling.

Sevärdheter och rastplatser

Området är lätt att besöka men som namnet antyder kan det vara backigt. Det finns fina möjligheter till picknick och det finns flera grillplatser. Vid vår nya entré i Björbobacken finns flera grillplatser och en toalett. Vid Ramshulan kan du titta på olika trädgårdsväxter. Här finns också vatten och tillgång till toalett.
I Ladugården har Naturskolan verksamhet.

Blicka mot stan vid Hestra klint

Längst i söder ligger utsiktsplatsen Hestra klint. Intill finns resterna av en gammal trädgård med mäktiga stenmurar. I skogen växer kransrams och ormbär.

Färdas i Linnés fotspår vid Grönbo och Hagen

Vid Grönbo finns en hålväg som Linné använde på sin resa genom Västergötland år 1746. Linnés minnessten finns utmed hålvägen i söder. Hagmarken och den gamla åkermarken betas för att öka naturvärdena och hålla landskapet öppet där gården Hagen låg. Öster om åkern finner du den gamla gårdstomten med grova bokar, trädgårdsväxter och stensatta kanter.

Ryssby - odlingslandskap och utsiktsplatser

På 1800-talet fanns här tre gårdar och ett torp. Ängarna där ängsskallra och blåklockor blommar var då åkrar. En picknickplats med utsikt över ängar och en damm ligger längs stigen. I dammen finns den sällsynta större vattensalamandern. Kan du se den hundraåriga minnesstenen i en av stenmurarna? I söder finns två utsiktsplatser vid Ryssby klint.

Björbo hage varvar lövskog och ängar

Vandra genom ädellövskogen och lyssna till fågelsången, hitta gläntor med gamla åkrar som nu hålls öppna med slåtter. Odlingsrösen (ihopsamlade stenhögar) bildar små kullar i området. Omkullfallna träd får ligga kvar och blir mat för insekter och fåglar. Samtidigt ger de skogen ett trolskt utseende. I området finns flera ovanliga landlevande snäckor.

Höga berg och djupa dalar kring Rya klint, Fjällsjön och Väghall

Följer du stigarna upp mot de barrskogs-beklädda bergen finner du utsiktsplatsen Rya klint 150 meter över Borås. Du får en vidsträckt utsikt över staden. Norrut mot Fjällsjön tar du dig vidare på vildmarksspåret. Vid Fjällsjön finns möjlighet att grilla och övernatta i det sjönära vindskyddet. År 1765 flyttade första familjen till Väghall. Huset låg nära platsen för vindskyddet. Ett par hundra meter norrut finns rester efter flera hus, ladugård och brunn. Gården var bebodd till 1930-talet. Vågar du kika in i den stora källaren?

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender