Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Rya åsar

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är 550 hektar stort. Rya åsar är ett värdefullt område för friluftslivet. Flera markerade spår går genom landskapet och du kan uppleva ädellövskog, stora barrskogar och jordbruksmark. Sommartid betar nötkreatur i hagarna.

Observera att vissa leder på Rya Åsar är svårframkomliga och har körskador. Orsaken är avverkning av barkborreangripna träd. Lederna kommer att återställas så fort vi kan, efter att vi kört färdigt.

Berörd sträcka på Sjuhäradsleden är från Sjögårdsvägen cirka en kilometer österut samt grön-vita spåret mellan Fjällsjön och Sjögårdsvägen.

Området är lätt att besöka men som namnet antyder kan det vara backigt. Det finns fina möjligheter till picknick och det finns flera grillplatser. Vid Ramshulan kan du titta på olika trädgårdsväxter. Här finns vatten och toalett.
I Ladugården har Naturskolan verksamhet.

Tillgänglighetsanpassad: Nej
I närheten: I naturreservatet finns det tre markerade spår och ett elljusspår. Spåren är 1,5 kilometer, 2,4 kilometer, 4 kilometer och 9 kilometer långa.
Parkering: Ja, flera parkeringsplatser finns i naturreservatet.
Närmaste busshållplats: Björbostugan, därifrån cirka 200 meter.

Ladda ner broschyren Naturreservat i Borås Stad Rya ÅsarPDF

Nature reserve in the City of Borås Rya RidgesPDF


Senast ändrad: 2020-01-08 15.46

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar

g q n C