Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rya åsar naturreservat

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är 550 hektar stort. Rya åsar är ett värdefullt område för friluftslivet. Flera markerade spår går genom landskapet och du kan uppleva ädellövskog, stora barrskogar och jordbruksmark. Sommartid betar nötkreatur i hagarna.

Mer om Rya Åsar naturreservat

Kort information om Rya Åsar

Tillgänglighetsanpassad

Nej

I närheten

I naturreservatet finns det tre markerade spår och ett elljusspår. Spåren är 1,5 kilometer, 2,4 kilometer, 4 kilometer och 9 kilometer långa. Rya Åsar vandringsleder. Öppnas i nytt fönster.

Parkering

Ja, flera parkeringsplatser finns i naturreservatet. Observera att det kan vara begränsade parkeringsmöjligheter vid Björbobacken under en tid framöver. Detta på grund av byggnation i området.

Närmaste busshållplats

Björbostugan, därifrån cirka 200 meter.

Sevärdheter och rastplatser

Området är lätt att besöka men som namnet antyder kan det vara backigt. Det finns fina möjligheter till picknick och det finns flera grillplatser. Vid vår nya entré i Björbobacken finns flera grillplatser och en toalett. Vid Ramshulan kan du titta på olika trädgårdsväxter. Här finns också vatten och tillgång till toalett.
I Ladugården har Naturskolan verksamhet.

Blicka mot stan vid Hestra klint

Längst i söder ligger utsiktsplatsen Hestra klint. Intill finns resterna av en gammal trädgård med mäktiga stenmurar. I skogen växer kransrams och ormbär.

Färdas i Linnés fotspår vid Grönbo och Hagen

Vid Grönbo finns en hålväg som Linné använde på sin resa genom Västergötland år 1746. Linnés minnessten finns utmed hålvägen i söder. Hagmarken och den gamla åkermarken betas för att öka naturvärdena och hålla landskapet öppet där gården Hagen låg. Öster om åkern finner du den gamla gårdstomten med grova bokar, trädgårdsväxter och stensatta kanter.

Ryssby - odlingslandskap och utsiktsplatser

På 1800-talet fanns här tre gårdar och ett torp. Ängarna där ängsskallra och blåklockor blommar var då åkrar. En picknickplats med utsikt över ängar och en damm ligger längs stigen. I dammen finns den sällsynta större vattensalamandern. Kan du se den hundraåriga minnesstenen i en av stenmurarna? I söder finns två utsiktsplatser vid Ryssby klint.

Björbo hage varvar lövskog och ängar

Vandra genom ädellövskogen och lyssna till fågelsången, hitta gläntor med gamla åkrar som nu hålls öppna med slåtter. Odlingsrösen (ihopsamlade stenhögar) bildar små kullar i området. Omkullfallna träd får ligga kvar och blir mat för insekter och fåglar. Samtidigt ger de skogen ett trolskt utseende. I området finns flera ovanliga landlevande snäckor.

Höga berg och djupa dalar kring Rya klint, Fjällsjön och Väghall

Följer du stigarna upp mot de barrskogs-beklädda bergen finner du utsiktsplatsen Rya klint 150 meter över Borås. Du får en vidsträckt utsikt över staden. Norrut mot Fjällsjön tar du dig vidare på vildmarksspåret. Vid Fjällsjön finns möjlighet att grilla och övernatta i det sjönära vindskyddet. År 1765 flyttade första familjen till Väghall. Huset låg nära platsen för vindskyddet. Ett par hundra meter norrut finns rester efter flera hus, ladugård och brunn. Gården var bebodd till 1930-talet. Vågar du kika in i den stora källaren?

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rya Åsar naturreservat, karta.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-07-01 13.36

Få broschyren om Rya Åsar hemskickad

Vill du ha ovanstående information i broschyrform? Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi hem den till dig utan kostnad.

Jag vill gärna ha broschyren hemskickad
Jag vill gärna ha broschyren hemskickad


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar naturreservat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol