Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rya Åsar, vandringsleder

Rya åsar erbjuder omväxlande natur nära Borås centrum och unika värden för det rörliga friluftslivet. Här finns ett fantastiskt landskap med klippbranter, ekskogssluttningar, vidsträckta barrskogar och levande odlingsmarker. Stigar genom olika naturtyper leder till picknickplatser, sjöar och utsiktsplatser.

Området är lätt att besöka men som namnet antyder kan det vara backigt. Det finns fina möjligheter till picknick och flera grillplatser. Vid Ramshulan kan du titta på olika trädgårdsväxter och här finns vatten och toalett. I Ladugården har Naturskolan verksamhet.

Utsikt över Rya Åsar från Ramshulan

Spåret utgår från parkeringsplatsen på Almenäs. Det går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en blå svamp.

Klassning

Svår

Tillgänglighetsanpassad

Nej

I närheten

Fiske, bad, båtuthyrning (sommartid) och grillplatser finns på Almenäs.

Parkering

Almenäs, därifrån cirka 100 meter.

Närmaste busshållplats

Almenäs.

Spåret "Ekskogen" utgår från parkeringsplatsen vid Björbostugan. Det ligger helt i naturreservatet Rya åsar. Man går genom kulturmarkerna vid Ramshulan bort mot Ryssby, där det finns fina utsiktsplatser nära leden, genom ädellövskog tillbaka via Högplatån och Björbo hage till Björbostugan. Spårets symbol är ett eklöv.

Klassning

Medel

Tillgänglighetsanpassad

Nej

I närheten

Vindskydd och grillplats i omedelbar anslutning.

Parkering

Björbostugan, därifrån cirka 20 meter.

Närmaste busshållplats

Björbostugan, därifrån cirka 600 meter.

Spåret börjar vid parkeringen vid Björbostugan. Man går först genom kulturmarkerna vid Ramshulan och sedan i delvis backig terräng i barrskogen fram till vindskyddet vid Fjällsjön. Därifrån går man via utsiktsplatsen vid Rya klint till Björbostugan. Det går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en gran.

Klassning

Svår

Tillgänglighetsanpassad

Nej

Parkering

Björbostugan, därifrån cirka 20 meter.

Närmaste busshållplats

Björbostugan, därifrån cirka 600 meter.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rya Åsar, vandringsleder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender