Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

En kortlek fri från våld

Just nu pågår en revidering av En kortlek fri från våld. Därför kan vi inte erbjuda kortleken på samma sätt som tidigare till dig som gått eller ska gå en utbildning. Kontakta oss för mer information!

En kortlek fri från våld är ett material som utgår från de tre förändringsprinciperna:

  • Öka medvetenheten som sambandet mellan lindrigt och grovt våld
  • Öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
  • Lära sig att vara en aktiv åskådar

Genom att använda En kortlek fri från våld kan du på ett enkelt sätt lära ut om våldsprevention till många olika grupper och åldrar. För att använda kortleken måste du ha gått en grundutbildning i våldsprevention, eller motsvarande.

Kortleken är indelad i tre olika kategorier. Identifiera, diskutera och agera.

Identifiera

Identifiera-kategorin går ut på att identifiera en våldshändelse samt placera den på våldspyramiden. Som material behöver du Identifiera-kort och våldspyramider. En i gruppen läser upp händelsen och ni diskuterar och placerar tillsammans ut händelsen på våldspyramiden. Alla kort innehåller någon form av våld men det finns inga rätt eller fel. Om en person anser att det är lindrigt våld och en annan person anser att det är grovt våld är det helt okej. Syftet med Identifiera-kategorin är att lära sig om olika former av våld samt lära sig om våldspyramiden.

Diskutera

Diskutera-kategorin går ut på att diskutera frågor som står på kortet utifrån normer, genus, normkritik, destruktiva könsnormer kopplat till våld. Till denna kategori behöver du inget material mer än Diskutera-korten. På korten står en fråga som gruppen tillsammans ska diskutera. Syftet med Diskutera-kategorin är att lära sig om hur destruktiva könsnormer och förväntningar påverkar vem som använder våld och hur våld finns i vår vardag i form av normer.

Agera

Agera-kategorin går ut på att öva på att vara en aktiv åskådare. Att vara en aktiv åskådare innebär att du agerar mot våld när du ser det, jämfört med en passiv åskådare som ser vad som händer men inte agerar. På korten står en våldshändelse beskriven och en föreslagen metod för den aktiva åskådaren att använda. Genom att öva på att agera mot våld är det enklare att hitta rätt metod när du ser våld hända. Syftet med Agera-kategorin är att öva på att använda olika metoder i trygga rum för att utöka vår verktygslåda med många olika slags ingripandemetoder.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: En kortlek fri från våld

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender