Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material och samarbeten

Erfarenheterna av projektet En kommun fri från våld visade vikten av samarbeten, både inom kommunen men också med det civila samhället. Här kommer några exempel på olika samarbeten inom kommunen men också med föreningar och organisationer lokalt, regionalt och nationellt.

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet

När uppdraget för projektet bytte riktning från skola till öppen ungdomsverksamhet öppnades nya möjligheter för att arbeta våldspreventivt. Sedan dess har all personal inom verksamheten utbildats i våldsprevention och flera verksamheter har handletts i att skapa ett systematiskt arbetssätt med hjälp av en matris.
Flera olika koncept och material har tagits fram för Öppen ungdomsverksamhet. Vi har material riktat till högstadiet, aktivitetsprogram för verksamheterna och användningen av En kortlek fri från våld sker kontinuerligt under året.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen arbetar ständigt mot att skapa trygghet i bostadsområden och även internt. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi bland annat tagit fram ett material som heter ”Unga ingripare” som fokuserar på den tredje förändringsprincipen om att vara en aktiv åskådare.

Under två heldagar hösten 2019 utbildades 22 stycken unga från Hyresgästföreningen i våldsprevention och i hur de kan utbilda andra i att vara aktiva åskådare. Efter utbildningen har flera utbildningar genomförts och de unga beskriver själva hur de fått en ny syn på våld och hur de själva kan agera för att förändra synen på våld.

Arbetslivsförvaltningen

Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen i Borås har vi tagit fram flertalet olika utbildningar och utbildningsmaterial.

Rasismvåldsutbildning: Tillsammans med integrationssamordnaren på Arbetslivsförvaltningen tog EKFFV fram en våldspyramid som bygger på rasismvåld och en utbildning som genomförts i Borås stad.

Utbildning om hedersrelaterat våld: Tillsammans med personal från relationsvåldsenheten samt flyktingsamordnaren på Arbetslivsförvaltningen tog EKFFV fram en våldspyramid kopplad till hedersrelaterat våld och en utbildning som testades för regionens samhällskommunikatörer på en konferens hösten 2019.

Feriearbete i Borås stad

I informationens som går ut till alla feriearbete och handledare i Borås Stad har det lagts till information om våldsprevention. Informationen tydliggör hur feriearbetarna kan förvänta sig att bli mötta på en arbetsplats och vilket bemötande de förväntas ha som anställda i Borås Stad.

Tjejjouren Magnolia

Tjejjouren Magnolia möter i sitt dagliga arbete personer som blir eller blivit utsatta för våld och möter även skolklasser. Tillsammans med Tjejjouren Magnolia har EKFFV tagit fram en sexismvålds-utbildning med en tillhörande sexismvåldspyramid.

Fältenheten och Stödcentrum

Fältenheten arbetar nära Öppen ungdomsverksamhet i Borås stad och håller även egna utbildningar på skolor. Tillsammans med Fältenheten och Stödcentrum har EKFFV tagit fram en våldspyramid kopplad nätvåld som används i deras utbildningar. Varje utbildning som hålls innehåller någon form av våldsprevention, exempelvis en beskrivning av våldspyramiden eller En kortlek fri från våld.

Säker & trygg förening - Trygghetsfrämjande åtgärder

Säker och trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvaltietsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. Som en del av Borås stads våldspreventiva arbete har certifieringen kompletterats med trygghetsfrämjande och våldspreventiva åtgärder. En del av åtgärderna är att Borås stads föreningsliv erbjuds utbildningar i våldsprevention genom Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna.

Scouterna Västra Kansliet och Sensus

Scouterna har en lång historia av att arbeta trygghetsfrämjande tillsammans med sina kårer och har en rad olika utbildningsmaterial för att stärka självkänsla och öka tryggheten. Tillsammans med Scouterna Västra Kansliet och Sensus Göteborg har EKFFV tagit fram ”Scouternas våldspreventiva verktygslåda” som innehåller tidigare etablerade övningar från Scouterna och är kompletterat med övningar från EKFFV.

Scouternas verktygslåda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material och samarbeten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender