Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Systematiskt våldspreventivt arbete

Ett av uppdragen för En kommun fri från våld var att ta fram ett hållbart systematiskt våldspreventivt arbete. Sedan hösten 2017 har vi arbetat med att handleda olika enheter inom Öppen ungdomsverksamhet och tagit fram en matris för systematiskt våldspreventivt arbete.

Matrisen utgår ifrån de tre förändringsprinciperna och används som ett sätt att säkerställa att verksamheter täcker upp alla tre principer och att alla arbetar mot samma mål. Matrisarbetet börjar med att sammanställa vad som redan görs idag som är våldspreventivt för att sedan utvecklas och fyllas på med olika aktiviteter eller händelser som gäller antingen struktur eller bemötande. Utifrån dessa skapar vi problem och mål. Viktigt att komma ihåg är att alla punkter i matrisen ska vara mätbära för att kunna jämföra med målen och att matrisen i sig inte är en handlingsplan. Efter att matrisen är ifylld genomförs en handlingsplan för varje punkt i matrisen.

Är du intresserad av hur din verksamhet kan arbeta med matrisen? Anmäl dig till våra handledarutbildningar! Vi erbjuder utbildningar flera gånger om året. Här kan du se när nästa utbildning är.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Systematiskt våldspreventivt arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender