Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskoleskjuts

Elever som går i särskola kan beviljas särskoleskjuts. För att få skolskjuts beviljad måste först särskoleskjutsenheten i samråd med skolan, läkare och vårdnadshavare göra en bedömning. Dessutom behövs en utredning eller ett läkarintyg för att styrka behovet av skolskjuts. Du som har ett barn som behöver skolskjuts måste göra en ny ansökan varje år.

Ansök om särskoleskjuts

  • Vårdnadshavaren fyller i blanketten som finns längst ned på denna sida.
  • Vårdnadshavaren skickar blanketten till skolans rekotor för underskrift.
  • Rektorn på respektive särskola beslutar om vilka elever som har rätt till resor med särskoleskjuts.
  • Rektorn skickar in blanketten till Borås Stads tekniska förvaltnings särskoleskjuts via post eller mail.

Det är viktigt att alla delar i samtliga blanketten fylls i. Ofullständigt ifylld blankett kan inte behandlas och kommer skickas tillbaka. Handläggningstiden är upp till 14 dagar.

Postadress

Tekniska förvaltningen, särskoleskjuts
Kungsgatan 57
501 80 Borås

E-postadress

sarskoleskjuts@boras.se

Tillfälliga ändringar

Vid tillfälliga förändringar i skjutsschemat som är tre dagara eller kortare måste du kontakta särskoleskjutshandläggare.

Lov och ledighet

Inför lov och ledigheter som är under längre tid än tre dagar ska du använda blanketten ansökan om särskoleskjuts vid lov. Du hittar blanketten längst ned på denna sida. När blanketten är ifylld skickas den till skolans rektor som sedan skickar den till särskoleskjutssamordnaren.

Studiebesök, friluftsdag och skolavslutning

Vid tillfälliga ändringar av tider och/ eller hämtadress för tre dagar eller kortare period, vid till exempel studiebesök, friluftsdag eller vid skolavslutningar ska vårdnadshavaren eller skolan meddela förändringen via mail senast fem arbetsdagar innan förändringen sker.

E-postadress: sarskoleskjuts@boras.se

Sjukdom eller annan frånvaro

Vid avbokning av resa måste vårdnadshavaren kontakta särskoleskjutssamordnaren via telefon senast en timme innan planerad tur. Observera att avbokning måste ske en timme innan bokad resa varje dag som eleven är frånvarande. Om resan ej avbokas kommer turen att genomföras på ordinarie tid. Det är därför viktigt att vårdnadshavare kontaktar särskoleskjutssamordnaren varje dag eleven är frånvarande.  

Telefonnummer: 033-35 50 87
Måndag till fredag: 06.00-23.00
Helger: 07.00-23.00

Om du ringer utanför ordinarie kontorstid kopplas du till färdtjänstens beställningscentral som tar emot din avbokning. Observera att avbokningar inte får ske via mail.

Permanenta ändringar

Om skolskjutsen behöver ändras permanent ska blanketten ansökan om särskoleskjuts, som du hittar längst ned på denna sida, fyllas i igen. Skolans rektor behöver godkänna den permanenta förändringen i schemat.

Riktlinjer

Elever som beviljats särskoleskjuts är berättigade till två resor om dagen, om inget annat är avtalat. Eleverna körs mellan skola/fritids och bostad, eller till exempel korttidsvistelser. Med bostad avses elevens folkbokföringsadress. En elev kan ha flera bostadsadresser vid till exempel delad vårdnad. Vid delad vårdnad ska eleven vistas lika tid hos båda vårdnadshavarna.

Det är skolans/fritids start- och sluttider som ligger till grund för planeringen av särskoleresor. Resorna samplaneras i så stor utsträckning som möjligt. Resorna utförs i huvudsak av kommunens egna fordon och förarpersonal. Kommunen anlitar också Taxi och Färdtjänstfordon för dessa resor. 

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om särskoleskjuts vid lov


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Särskoleskjuts

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender