Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella program

Här hittar du information om de nationella programmen inom anpassad gymnasieskola.

Omfattningen av studierna på nationella program anges i anpassad gymnasieskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2 500 poäng.

Det finns tio ämnen som är gemensamma och som därmed läses av elever på alla nationella program i anpassad gymnasieskola.

Varje program har också flera ämnen som är gemensamma för just det programmet. Dessa ämnen ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena.

På det individuella valet kan eleven läsa en kurs i Idrott och hälsa och en kurs i Hem- och konsumentkunskap.

På alla program ska eleven genomföra ett anpassad gymnasieskolearbete.

De nationella programmen finns på Bergslenagymnasiet enhet A (Bergslenagatan) och enhet C (Viared).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och som hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.

Möjlighet till APL är i mån av arbetsplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella program

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender