Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared

Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

I Viared erbjuder vi programmet för fastighet, anläggning och byggnation samt programmet för fordonsvård och godshantering. Båda utbildningarna finns på Viskastrandsgymnasiets lokaler på Viared. Anpassad gymnasieskola ska ge eleverna en god grund för kommande yrkesverksamhet eller fortsatta studier. Vi arbetar för att alla ska känna personlig utveckling och att du ska bli en aktiv deltagare i samhällslivet. Anpassad gymnasieskola har en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Eleverna har möjlighet att läsa anpassad gymnasieskola som lärling, vilket innebär att en större del av studietiden är förlagd på olika arbetsplatser. Lärlingsinriktningarna kan läsas inom samtliga utbildningar inom anpassad gymnasieskola och motsvarar en skolförlagd utbildning.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader ute och inne. Det kan vara tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar till exempel lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer, måleriarbeten och reparationer av byggnader. Du kan också arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer. Du ska tycka om att samarbeta med andra människor och att arbeta med service.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Utbildningen är för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Du får lära dig om olika fordon och om hur du ska sköta dem. Du får också lära dig att hantera gods på lager och i terminaler med olika truckar. Möjlighet finnas att ta truck-kort. På programmet får du träna dig på att samarbeta med kunder och att bemöta kunder med bra service.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Viared

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender