Meny

Meny

Anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

Borås Stad erbjuder särskilt stöd till dig som behöver en individuellt anpassad studiemiljö. Stödverksamheten är anpassad för dig med behov av autismspecifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en Autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, god förberedelse och extra studiestöttning.

Stödverksamheten kan erbjuda stöttning för elever på Borås kommunala gymnasieskolors program. På Almåsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Bergslenagymnasiet finns det behovsanpassade lokaler där undervisning kan ske i små grupper med stor individanpassning.

Du meddelar ditt behov av stöd till samordnare Malin Fredberg. Ansökan till gymnasieprogram görs via ansökningswebben (Dexter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Via stödverksamheten läser du sedan valt program med en stöttning som anpassas efter dina förmågor. Du som är (eller blir) behörig till ett nationellt program, eller som ska läsa Programinriktat val, kan få stöd via stödverksamheten.

Kontakt angående behov av särskilt stöd

För att underlätta för eleverna vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola är det önskvärt med tidig kontakt. Hör därför gärna av dig till verksamhetssamordnare Malin Fredberg redan innan ansökningsperioden till gymnasiet.

Efter kontakt med samordnare erbjuds elev och vårdnadshavare besök på aktuell gymnasieskola. Vi strävar efter att kunna erbjuda en väl förberedd uppstart på gymnasieprogrammet.

För att kunna erbjuda individbaserat särskilt stöd från start önskar gymnasieskolan ta del av pedagogiska utredningar och eventuell psykologutredning. Dessa skickas till samordnare Malin Fredberg.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-22 14.21

Ändrad av:

Dela sidan: Anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

g q n C

p

Kontakt