Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärling

Ett yrkesprogram kan du gå antingen som skolförlagd utbildning eller som lärling. Om du går en skolförlagd utbildning har du arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 15 veckor av dina tre år på gymnasiet och om du går lärling är du på en arbetsplats minst hälften av undervisningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Program med yrkesinriktning har arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL ska omfatta minst 15 veckor under tre år. När och var du gör din APL beror på vilket program och vilken inriktning eller vilka kurser du läser i skolan. Under APL är det din handledare på APL-platsen som är din lärare och som då delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta innebär att du får kontakter med arbetslivet som du kan ha nytta av i framtiden.

Mat- och reseersättning vid APL

Skolan står för lunchkostnaden under din APL. Du får måltidskuponger som gäller på skolorna eller APL-platsens lunchrestauranger. Om detta inte är genomförbart kan kontant ersättning med 60 kronor per dag utbetalas.

Skolan står även för resekostnaden till och från din arbetsplats i form av busskort eller ersättning på maximalt den skattefria reseersättningen som Skatteverket tillämpar (2023: 25 kronor per mil). Ersättning räknas och utbetalas från bostaden om grundregeln 6 kilometer uppfylls.

Lärling

Många av Borås Stads yrkesutbildningar finns också som lärling. Att gå gymnasiet som lärling innebär att du följer samma kunskaps- och examensmål som de skolförlagda utbildningarna, men du är garanterad minst hälften av undervisningen på en arbetsplats där du har en personlig handledare.

När du är ute på din arbetsplats är du med din handledare hela dagen och följer företagets eller handledarens arbetstider. Din handledare och dina lärare i skolan har nära kontakt med varandra för att se till att du får all kunskap du behöver för att uppfylla utbildningens mål. Att gå gymnasiet som lärling leder till samma examen som motsvarande skolförlagda utbildningar ger och ger samma möjlighet till vidare studier.

Läs mer om lärling på borasgymnasier.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Mat- och reseersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)


Nyanmälan eller ändring av kontouppgifter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender