Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver bo (inackordera dig) på skolorten. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden du får för boende och hemresor och kan beviljas för 4 månader (september - december) på höstterminen och 5 månader (januari - maj) på vårterminen. Tilläggets storlek beror på reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du flyttar till skolorten eller dess närhet. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du bor på en annan adress under den tid du studerar.

Elever som är mottagna till utbildning i andra hand, det vill säga i mån av plats, har inte rätt till inackorderingstillägg, men kan ansöka om resebidrag (skolbusskort).

Observera att du aldrig kan få både inackorderingstillägg och resebidrag.

Vem har möjlighet till inackorderingstillägg?

Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 kilometer kan du beviljas inackorderingstillägg. Avståndet kan variera om du till exempel har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till praktikplatsen. Kravet på minst 40 kilometer reseavstånd måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.

Inackorderingsadressen ska ligga mindre än 40 kilometer från skolan och den totala restiden mellan skolan och inackorderingsadressen ska understiga två timmar per dag. Endast om det finns särskilda skäl kan avsteg från denna regel ske.

Inackorderingstillägg kan även beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag även om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 kilometer.

Inackorderingstilläggets storlek, som baseras på prisbasbeloppet och justeras årligen i januari, kan variera mellan 1 910 kronor/månad och 3 820 kronor/månad beroende på avståndet mellan hemmet och skolan enligt tabell:

Inackorderingstilläggets storlek

Avstånd

Belopp

0 - 84 kilometer

1 910 kronor

85 - 174 kilometer

2 290 kronor

175 - 599 kilometer

2 670 kronor

600 - 1 299 kilometer

3 060 kronor

1 300 kilometer

3 820 kronor

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget söker du för ett läsår i taget.

Du ska ta med ansökan om inackorderingstillägg till skolan första skoldagen och lämna in den för att få en underskrift. När skolan har skrivit på skickar du ansökan, kopia på hyresavtal eller hyresavi samt ifylld blankett om Nyanmälan/ändring av kontouppgifter till:

Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Borås Stad
Annika Redhage
501 80 Borås

Du hittar de blanketter du behöver längre ner på denna sida, under Självservice.

Ansökan om inackorderingstillägg för läsåret 2023/2024 ska ha kommit in till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast den 30 juni 2024. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Borås. Övriga ansöker i sin hemkommun.

Ansökan för elever på friskolor

Om du studerar vid en friskola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala stuidestödsnämnden (CSN) Länk till annan webbplats..

Utbetalning

Blanketten Nyanmälan/ändring av kontouppgifter ska fyllas i och skickas till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen när du ansöker om inackorderingstillägg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vidarebefordrar dina uppgifter till Nordea för handläggning. Om blanketten inte fylls i och skickas in sker utbetalningen i form av en utbetalningsavi.

Tänk på att:

  • när eleven är myndig ska elevens kontouppgifter uppges eftersom ersättningen då betalas ut till eleven.
  • om ni är flera mottagare ska en ansökan per person skickas in.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Om du tar emot inackorderingstillägg utan att du har rätt till det är du skyldig att genast betala tillbaka beloppet. Det är därför viktigt att du anmäler till skolan och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om du:

  • avbryter studierna
  • byter skola
  • minskar din studieomfattning från heltid till deltid

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anmäler du dessutom om:

  • du flyttar
  • dina familjeförhållanden ändras

Har du gått färdigt en gymnasieutbildning har du inte rätt till inackorderingstillägg för ytterligare studier.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om inackorderingstillägg
Obs! Glöm inte att du också måste fylla i blanketten Nyanmälan eller ändring av kontouppgifter.

Nyanmälan eller ändring av kontouppgifter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inackorderingstillägg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender