Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Introduktionsprogram för dig som saknar behörighet

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan eller som inte har gått i en svensk grundskola.

Samtliga utbildningsalternativ startar med en introduktionsperiod där en individuell studieplan fastställs. Alla alternativ kan ge dig möjligheten att bli behörig till gymnasieskolans nationella program, beroende på hur många betyg du saknar och med vilken energi du tar dig an skolarbetet. Utbildningstiden varierar från 1-4 år.

Du får inte en examen från ett introduktionsprogram, däremot får du ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är tänkt för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är inriktad mot ett visst nationellt program och tanken är att du så snart som möjligt ska antas till det programmet. Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Utbildningen har behörighetskrav. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, alterntivt godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Programinriktat val kan kombineras med lokal idrottsutbildning LIU på vissa program på Almåsgymnasiet och Sven Erikssongymnasiet. Kontakta respektive skola för besked.

Programinriktat val är sökbart och finns på samtliga av de kommunala gymnasieskolorna.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller komma ut på arbetsmarknaden. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. I utbildningen ingår också praktik på en eller flera arbetsplatser.

Yrkesintroduktion finns på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är tänkt för dig som behöver extra hjälp för att nå behörighet till ett nationellt program. Du får en utbildning som är anpassad efter vad som passar dig. Syftet med utbildningen är att hjälpa dig vidare till fortsatta studier eller annan sysselsättning.

Individuellt alternativ finns på Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Utbildningen anpassas efter dina behov och ska förbereda dig för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram.

Nyanlända elever som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

Språkintroduktion finns på Sven Eriksonsgymnasiet.

Vilken skola kommer jag att gå på?

Programinriktat val och Yrkesintroduktion är sökbara med angiven skola. För Språkintroduktion och Individuellt alternativ avgörs skolplacering i det som vi kallar för Slussen. I Slussen görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Utifrån detta kommer du sedan erbjudas en plats på den skola där det bedöms vara lämpligast för dig att gå.

Om du har frågor om antagning till Programinriktat val och Yrkesintroduktion kan du vända dig till Antagningsenheten Sjuhärad. Om du har frågor om antagning till Språkintroduktion och Individuellt alternativ kan du vända dig till Johanna Ulveström, rektor, på Bäckängsgymnasiet, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Introduktionsprogram för dig som saknar behörighet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender