Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Detta beror på att de har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolan ger elever en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Sommarskolkort för ungdomar

Eftersom Folkhälsomyndigheten nu lättat på restriktionerna om kollektivtrafik får du som under vårterminen 2021 lämnar år 1 och 2 i gymnasieskolan eller år 1, 2 och 3 i gymnasiesärskolan möjlighet till fri kollektivtrafik under delar av sommaren.

På uppdrag av Borås Stad kommer därför Västtrafik att skicka hem sommarskolkort till din folkbokföringsadress. Du kan räkna med att få ditt kort under vecka 28 eller i början av vecka 29.

Läs mer om sommarskolkorten.

Ansök till gymnasiesärskolan

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Du som läst ämnen har möjlighet att läsa nationella program och du ska klara klara arbetsplatsförlagd lärande APL. Du som läst ämnesområden läser individuella programmet och gör praktik. En utredning görs innan beslut tas om eleven får plats på en gymnasiesärskola. Utredningen ska innehålla en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Ansökningsblankett

För att ansöka till antingen Nationella program eller Individuella program ska en ansökan fyllas i. Det kan eleven göra ensam, tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen.

Blanketten skickas sedan till:

Bergslenagymnasiet
Gymnasiechef/rektor Elisabeth Jövinger
Bergslenagatan 4
506 30 BORÅS

Studier på gymnasiesärskolan

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Utbildningen utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan har 3 600 undervisningstimmar om 60 minuter fördelade på 4 år.

Gymnasiesärskolan har en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Om du vill veta mer

Om du är intresserad av att lära dig mer rekommenderar vi att läsa:

Om du vill besöka gymnasiesärskolan eller har frågor är du välkommen att höra av dig till gymnasiechef/rektor vars kontaktuppgifter står längst ner på sidan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan till Nationella och Individuella program


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gymnasiesärskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol