Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Svenska för invandrare, Sfi

Språket är vägen in i samhället. Det ger dig självförtroende och möjligheter. Vi erbjuder dig grundläggande undervisning i svenska - Svenska för invandrare (Sfi).

Vem får studera SFI?

Om du kommer från ett land utanför EU:

 • Du som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska.
 • Du som är folkbokförd i Borås.
 • Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz:

 • Du måste vara bosatt i Borås.

Ta alltid med dig pass eller annan id-handling när du anmäler dig!

När får jag börja?

Efter att du ansökt kommer du att ställas i väntelista. Därefter blir du kallad till en Sfi-handläggare. Tillsammans kommer ni fram till vilken nivå du ska börja på.

Vi antar i turordning från vår väntelista så det går inte att gå före, och det går inte heller byta skola.

Här ansöker du

Du kan ansöka hemifrån via din egen datorlänk till annan webbplats eller hos studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12, Borås.

Klicka här för att söka till Sfilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar Sfi i Borås

Svenska för invandrare (Sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Antagning sker kontinuerligt och nya kurser startar var femte eller sjätte vecka. Det är många som söker till Sfi och därför är det väntelista till våra utbildningar.

Kurserna anpassas till dina behov

Tillsammans med en studievägledare kommer ni överens om vilken kurs som passar dig bäst.

Vi tar hänsyn till din tidigare erfarenhet, utbildningsbakgrund och vilket syfte du har med dina studier. Kurserna är gratis men du kan inte få studiemedel från CSN för att studera Sfi.

 • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
 • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Vi har undervisning i läs- och skrivinlärning för dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter eller som är läs- och skrivkunnig men inte behärskar det latinska alfabetet.
Vi har även läs- och skrivinlärning på somaliska.

Din individuella studieplan

För att dina studier ska gå bra är det viktigt att du är delaktig i din studieplan. Den hjälper både dig och dina lärare att anpassa undervisningen efter dina förutsättningar och önskemål.
Studieplanen gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs.

Våra studieformer ger dig möjligheter

Du kan studera dagtid, kvällstid, distans eller flexibelt studiecentrum (Flexen). Du som är utländsk akademiker kan också välja att studera Svenska för utländska akademiker (Sfua).

 • Dagtid

Du studerar på för- eller eftermiddag, totalt 15 timmar per vecka.

 • Kvällstid

Studierna äger rum kvällstid hos Exlearn education måndag och onsdag eller tisdag och torsdag med start klockan 17.00.

 • Distans

Kursen är för dig som har datavana och ska läsa på kurs C eller D. Distansen är för dig som har studerat svenska tidigare men inte kan vara i skolan. Distans innebär att du inte behöver vara i skolan utan kan studera hemifrån med hjälp av dator. Dator kan du låna av skolan.

 • Flexibelt studiecentrum (Flexen)

För dig som arbetar eller är föräldraledig har vi Flexen. Det är en studieform som anpassas efter just dina förutsättningar. Studierna är på dagtid, du läset minst tre timmar per vecka men när kan variera.

 • Sfua för dig som är akademiker

Undervisning är för dig som är akademiker och snabbare vill läsa klart Sfi. Kursen är på 30 veckor. Du studerar 18 timmar per vecka i skolan och du bör räkna med en hel del självstudier. För att klara kursen bör du ha datorvana.

 • Sfi för skriv- och lässvårigheter

Undervisning för dig som har skriv- och lässvårigheter finns på Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12.

SFI samarbete med andra skolor

Vi har Svenskundervisning för invandrare på Exlearn education (fd Miroi) i Borås. Du kan inte söka direkt dit utan du blir placerad av Vuxenutbildningen i Borås.

Du kan också läsa Sfi på Alma Folkhögskola länk till annan webbplatsi Borås eller på Fristad Folkhögskolalänk till annan webbplats. Dit söker du genom att ta kontakt med dem.

l

Självservice

Gör en webbansökan via Alvis
(Sfi-utbildning)


Kursplan för SFI


Kursplanen på olika språk


Likabehandlingsplan


p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-04 09.54

Ändrad av:

Dela sidan: Svenska för invandrare, Sfi

g q n C

p

Kontakt