Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Svenska för invandrare, Sfi

Språket är vägen in i samhället. Det ger dig självförtroende och möjligheter. Vi erbjuder dig grundläggande undervisning i svenska - Svenska för invandrare (Sfi).

Viktig information
Förlorar jag pengar om jag är hemma för Corona?

Många SFI-elever har undrat om de förlorar sin ersättning om de stannar hemma när de har symtom för corona/covid19.
Så är det inte.

Har du symtom på corona/covid19 ska du vara hemma så att du inte smittar någon annan. Glöm inte att sjukanmäla dig till skolan så förlorar du ingen ersättning.
Din lärare kommer att ge dig de skoluppgifter du behöver. Du kommer inte att missa någon undervisning.


Så här ansöker du till SFI

För dig som har personnummer:

Ansökan gör du via webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida hemifrån

Ansökan till SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig utan personnummer som är EU-medborgare eller har fått uppehållstillstånd:

Ansökan gör man via ansökningsblankett.

Ansökningsblankett till SFI Pdf, 291.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bifoga kopia på pass/nationellt id-kort eller uppehållstillståndskort i ansökan.

Skicka ansökan till

Vuxenutbildningen SFI
501 80 Borås
eller via e-post till sfi@boras.se

Vem får studera SFI?

Om du kommer från ett land utanför EU:

  • Du som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Du som är folkbokförd i Borås.

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz:

  • Du måste vara bosatt i Borås.

Ta alltid med dig pass eller annan id-handling när du anmäler dig!

När får jag börja?

Efter att du ansökt kommer du att ställas i väntelista. Därefter blir du kallad till en Sfi-handläggare. Tillsammans kommer ni fram till vilken nivå du ska börja på.

Vi antar i turordning från vår väntelista så det går inte att gå före, och det går inte heller byta skola.

Så fungerar Sfi i Borås

Svenska för invandrare (Sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Antagning sker kontinuerligt och nya kurser startar var femte eller sjätte vecka. Det är många som söker till Sfi och därför är det väntelista till våra utbildningar.

Kurserna anpassas till dina behov

Tillsammans med en studievägledare kommer ni överens om vilken kurs som passar dig bäst.

Vi tar hänsyn till din tidigare erfarenhet, utbildningsbakgrund och vilket syfte du har med dina studier. Kurserna är gratis men du kan inte få studiemedel från CSN för att studera Sfi.

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Vi har undervisning i läs- och skrivinlärning för dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter eller som är läs- och skrivkunnig men inte behärskar det latinska alfabetet.
Vi har även läs- och skrivinlärning på somaliska.

Din individuella studieplan

För att dina studier ska gå bra är det viktigt att du är delaktig i din studieplan. Den hjälper både dig och dina lärare att anpassa undervisningen efter dina förutsättningar och önskemål.
Studieplanen gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs.

Våra studieformer ger dig möjligheter

Du kan studera dagtid, kvällstid, distans eller flexibelt studiecentrum (Flexen). Du som är utländsk akademiker kan också välja att studera Svenska för utländska akademiker (Sfua).

Dagtid

Du studerar på för- eller eftermiddag, totalt 15 timmar per vecka.

Kvällstid

Studierna äger rum kvällstid hos Arena utbildning måndag och onsdag eller tisdag och torsdag med start klockan 17.00.

Distans

Kursen är för dig som har datavana och ska läsa på kurs C eller D.
Distansen är för dig som har studerat svenska tidigare men inte kan vara i skolan. Distans innebär att du behöver vara i skolan en lektion varje månad. Övrig tid studerar du hemifrån med hjälp av dator. Dator kan du låna av skolan.

Flexibelt studiecentrum (Flexen)

För dig som arbetar eller är föräldraledig har vi Flexen. Det är en studieform som anpassas efter just dina förutsättningar. Studierna är på dagtid, du läser minst tre timmar per vecka men när kan variera.

Sfua för dig som är akademiker

Undervisning är för dig som är akademiker och snabbare vill läsa klart Sfi. Kursen är på 30 veckor. Du studerar 18 timmar per vecka i skolan och du bör räkna med en hel del självstudier. För att klara kursen bör du ha datorvana.

SFI samarbete med andra skolor

Vi har Svenskundervisning för invandrare på Arena utbildning (fd Miroi och Exlearn) i Borås. Du kan inte söka direkt dit utan du blir placerad av Vuxenutbildningen i Borås.

Du kan också läsa Sfi på Alma Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i Borås. Dit söker du genom att ta kontakt med dem.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Svenska för invandrare, Sfi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol