Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Prövning av Vuxenutbildningen

Teoretiska gymnasiala kurser

Vill du göra en prövning i en teoretisk gymnasial kurs kan du endast göra en av vuxenutbildningens egna kurser. Se kurser dagtid för lista på vilka kurser vi ger. För vissa kurser har vi mer information om vad som krävs för att få godkänt. Se Självservice nedan.
Vill du göra prövning i en kurs som vi inte erbjuder så hänvisar vi till gymnasieskolorna eller till andra kommuner.

Du kan endast söka till en kurs per prövningstillfälle.

Tabell som visar prövningsdatum och anmälningsdatum

Prövningar 2024

Prövning äger rum

Sökperiod

Vuxenutbildningen

Tisdag 27 februari
(Språk med flera)
Torsdag 29 februari
(Matte + Naturvetenskapliga ämnen)

Stängd

Vuxenutbildningen

Tisdag 7 maj
(Språk med flera)
Onsdag 8 maj
(Matte + Naturvetenskapliga ämnen)

1 till 7 april
(vecka 14)

Avgifter för prövning

Om ditt betyg är F så är prövningen avgiftsfri. För övriga är den avgiftsbelagd, även kurser du har ett streck ( - ) i.
Avgiften är 500 kronor.

Du betalar till BankGiro 991-1025. Inbetald avgift återbetalas inte.

Kvitto eller utskrift av betalning bifogas i samband med prövningsanmälan.
Från 2022 anmäler du direkt via e-tjänsten Alvis.

Genomförande av prövning

 1. Anmäl dig
  Du gör din anmälan till vuxenutbildningen via e-tjänsten i Alvis. Se "Självservice" här nedanför. När du skickar in din anmälan ska du också ladda upp kvitto på inbetalningen (en kopia på en utskrift går bra).
  Du betalar till BankGiro 991-1025. Inbetald avgift återbetalas inte. Skriv "Prövning" i meddelande.
  Du ska också bifoga dina tidigare betyg (IG/F) om de inte kommer från Vuxenutbildningen i Borås. Din anmälan måste skickas senast sista anmälningsdag och vara komplett med bifogat betyg och kvitto för att vi ska kunna behandla din anmälan.
 2. Kontakta prövningsförrrättaren
  När du är anmäld till prövningen får du information om vem som är din prövningsförrättare. Du måste själv kontakta prövningsförättaren för att få information om vad som ingår i prövningen.
  OBS! Har du inte tagit kontakt 3 veckor innan prövningsdatum tolkar vi det som återbud.

 3. Dags för prövning
  Den skriftliga prövningen genomförs på Fabriksgatan 12. Tänk på att muntliga och praktiska prov kan genomföras efter överenskommelse utöver detta tillfälle. Den informationen får du av prövningsförättaren. Prövningen i sin helhet ska vara avslutad senast 14 dagar efter anmält prövningsdatum.

 4. ID
  Legitimation ska uppvisas vid provtillfället.

 5. Hjälpmedel
  Endast skrivmaterial och tillåtna hjälpmedel får medföras in i prövningslokalen.
  Mobiltelefonen och annan elektronisk utrustning ska du lämna till provvakten.

 

d

Information om prövning

Här finns information om de vanligaste kurserna som du kan göra prövning i. Vill du veta mer om dessa eller de övriga kurserna är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.
Tänk på att du måste ta kontakt med din prövningsförrättare efter du anmält dig till prövning för att få veta vad som gäller för just din prövning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning av Vuxenutbildningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender