Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projekt Get ready in west

Projektet syftar till att stötta de som blivit arbetslösa eller utan studiemöjlighet i spåren av Pandemin.

Projektet startade 01-12-2021 och pågår fram till 30-04-2023.

Målgrupp

Projektets målgrupp är personer inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA, 16-24 år), nyanlända och personer som blivit arbetslösa på grund av pandemin efter 11 mars 2020. Det omfattar även de som inte kommit i jobb efter avslutad utbildning på grund av pandemin.
Insatserna ska rikta sig till ny-arbetslösa som inte är inskrivna på AF-aktiviteter och inte heller var långtidsarbetslösa före pandemin.

Varför gör vi detta?

Vi vill stärka individernas kompetens för att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller i studier. Detta gör vi genom att ta tillvara vuxenutbildnigens och arbetsmarknadens utbud.

Vad vill vi åstadkomma?

 • Motverka ungas arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin.
 • Öka insatser med arbetslivsanknytning i samverkan mellan utbildningssamordnare och näringslivet.
 • Utveckla & kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen och elevstöd på lokal nivå.
 • Utveckla kommunala vuxenutbildningens utbud på utbildningar & insatser till individer inom KAA.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan för röd tråd i livslånga lärande oavsett organisatorisk tillhörighet.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och ALF, och/eller Arbetsförmedlingen kring individen.
 • Ömsesidigt lärande och professionsutveckling mellan verksamheterna i samverkan ovan.
 • Öka samverkan mellan kommunen och näringslivet kring utbildning.
 • Utveckla efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för alla medlemmar i Nätverk Westum, där Borås är med.
 • Öka samverkan i nätverket genom utvecklande av gemensamma utbildningar.

Vad erbjuder projektet till våra lärare/elever?

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Motiverande samtal om dina studier
 • Coachade samtal om ditt mående och hälsa
 • Studiebesök på arbetsplatser och mässor
 • Prova-på-kurs
 • CV/intervjuträning
 • Prövning för betyg i skolkurser

Projektbudget

Beviljat ESF-stöd: 20 071 996 kr för hela projektet, inkluderande alla medverkande kommuner.


Har du frågor om projektet?

Lina Azizieh, Administratör, Vuxenutbildningen Borås
E-post: Lina.Azizieh@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt Get ready in west

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender