Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Avfall och återvinning

Borås Stad ansvarar för att ta hand om det kommunala avfallet (tidigare kallat hushållsavfall), och det är det kommunala bolaget Borås Energi- och Miljö som samlar in och behandlar avfallet. Borås Energi och Miljö omvandlar avfallet till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Material som sorterats av privatpersoner och företag, som glas, metall, plast och papper, skickas till externa parter som producerar nya produkter av insamlat material.

Det är viktigt att du sorterar ditt avfall rätt, det kan du göra både på återvinningsstationer och på återvinningscentraler. Det finns cirka 70 återvinningsstationerplacerade runt om i Borås, där kan du lämna tidningspapper och förpackningsmaterial av plast, metall, glas och kartong.

I Borås finns det fem återvinningscentraler, dessa sköts av Borås Energi och Miljö. På återvinningscentralerna kan du som privatperson utan kostnad lämna grovavfall och farligt avfall som till exempel uttjänt elektronik och målarfärg. För företagare som lämnar företagsavfall på en återvinningscentral utgår det en kostnad.

Hur med ett kugghjul

Tillgängliga lokaler

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Fullmäktigehuset är anpassat för dig.

Fullmäktigehuset i Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avfall och återvinning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol