Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Din bostad och närmiljö

Här hittar du information om din bostad och närmiljö, allt från hur man får en trivsam inomhusmiljö till vilket ansvar du har som fastighetsägare. Du hittar också information om avfall och återvinning, energi och uppvärmning och vad du kan göra om du behöver hjälp vid störningar i din boendemiljö.

En bild på ett vardagsrum med en lampa, en fåtölj, en tavla och ett sideboard med en bukett. 

Inomhusmiljö
För att trivas i din bostad är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En bostad ska ge skydd mot bland annat värme, kyla, drag, fukt, buller och andra stör­ningar. Här kan du läsa mer om olika aspekter kring inomhusmiljön och vem som ansvarar för vad.

Fastighetsägaransvar
Under året ansvarar du som fastighetsägare för att utrymmet utanför din fastighet är fritt från grus, snö och löv, samt att inga av fastighetens växter skymmer sikten. Här kan du läsa mer om ditt ansvar under årets olika årstider.

Energi och uppvärmning
Med hjälp av till exempel en energi- och klimatrådgivare kan du få råd och tips på hur ditt hus kan bli så energismart som möjligt, vilket i förlängningen sparar både pengar och miljö.

Kronan på ett träd

Nedtagning av träd
Träd ses ofta som positiva inslag i vår närmiljö, men ibland kan de upplevas som störande eller hindrande. Läs här om vad som gäller kring nedtagning av träd på park- och naturmark.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Din bostad och närmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender