Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trafikverkets uppdrag i december 2022

I december 2022 avbröt regeringen arbetet med att knyta ihop Göteborg och Stockholm med en nya stambana söder om Vättern, och gav samtidigt Trafikverket i uppdrag att utreda om ny järnväg Göteborg-Borås kan byggas mer kostnadseffektivt.

Regeringsbeslut: Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringsbeslut: Uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets utredning löpte under våren 2023 och redovisades till regeringen 26 juni. Trafikverket sammanfattade utredningen:

"För att förbättra arbetspendlingen och kopplingen till Landvetter flygplats är Trafikverkets högst rangordnade alternativ för Göteborg–Borås en ny dubbelspårig järnväg samt en koppling till Kust till kustbanan vid Mölnlycke. Alternativet innebär fler stationer i stråket och att fler kan ta sig till jobb och studier, samtidigt som kostnaden motsvarar det tidigare uppdraget för Göteborg–Borås. Det är också det snabbaste sättet för tågen att börja gå på järnvägen."

Trafikverket redovisar regeringsuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parallellt med Trafikverkets utredning diskuterade kommunerna i stråket och ytterligare västsvenska aktörer sin önskemål om den nya järnvägen Göteborg-Borås. De kom överens om ett antal förutsättningar i en skrivelse, som Kommunstyrelsen i Borås ställde sig bakom 19 juni 2023.

Överenskommelsen innebär att de närmast berörda samhällsaktörerna i Västra Götaland har en gemensam linje gentemot regeringen, och betonar mycket tydlig vikten av att järnvägen byggs ut så fort som möjligt.

I korthet innebär överenskommelsen att ny järnväg ska byggas från Göteborg till Borås. Den ska ha stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter flygplats, och den ska därtill vara förberedd för stationer även i Landvetter södra och Bollebygd.

Bakom överenskommelsen står kommunerna i järnvägsstråket Göteborg, Mölndal, Mölnlycke, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås. Även Västra Götalandsregionen, Swedavia, Göteborgsregionens kommunalförbund och Boråsregionens kommunalförbund.

I överenskommelsen betonar kommunerna och aktörerna att den nuvarande Kust till kustbanan är enkelspårig och underdimensionerad i förhållande till resbehovet i stråket, och att det är viktigt att avlasta väg 40 och Göteborgs gatunät från bilar och bussar.

Bakgrund: Projektets tidigare historia

I juni 2018 meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen satsar 3,8 miljarder kronor för att med start 2024 påbörja bygget av en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.

Tidsspannet har senare justerats till byggstart 2025-2027. Trafikverket meddelade vintern 2019 att man avser att göra en ny lokaliseringsutredning av sträckan Almedal (Mölndal)-Borås, vilket bland annat innebär att man utreder nya och befintliga korridorer (för dragningen av banan) genom Borås. Detta arbete pågick under 2020-2021.

Borås Stad förordar en central placering för att maximera nyttorna med höghastighetsjärnvägen och göra resandet så enkelt och effektivt som möjligt. Det förslag som Trafikverket våren 2022 föreslår är också i linje med det.

Trafikverket föreslår i första hand att järnvägen dras från Göteborg via Mölndal och Landvetter flygplats och vidare söder om Bollebygd. Öster om Viared industriområde föreslås en bibana mot centrala Borås och ett stationsläge för regiontågen mot Göteborg vid nuvarande Borås C.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafikverkets uppdrag i december 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
Ikon: Kalender

Kalender