Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kyllared, del av Svensgärde 3:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1097 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Kyllared. Området är beläget i anslutning till Kyllareds väg, söder om riksväg 40 i nära anslutning till Kyllaredsmotet. Detaljplanen anpassas för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. I närområdet finns idag främst verksamheter samt ett fåtal villor. Området är inte planlagt.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 24 november – 27 december 2023.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta - Granskning.pdf Pdf, 579.5 kB. 579.5 kB 2023-11-22 15.37
Planbeskrivning - Granskning.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-11-22 15.36
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-11-22 15.41


Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-11-22 15.38
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2023-11-22 15.38
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2023-11-22 15.38
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-11-22 15.38
PM geoteknik Kyllared.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-11-22 15.38
PM Skyfallsutredning.pdf Pdf, 985.4 kB. 985.4 kB 2023-11-22 15.38
PM_trafikutredning.pdf Pdf, 538.2 kB. 538.2 kB 2023-11-22 15.38
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 184.1 kB. 184.1 kB 2023-11-22 15.38
Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning - Samråd.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2023-11-22 15.48
Plankarta - Samråd.pdf Pdf, 546 kB. 546 kB 2023-11-22 15.48
Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Kyllared.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-17] Kyllared, del av Svensgärde 3:1 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol