Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vattenskoter- och båtkörning

Här kan du läsa mer om vad som gäller vi vattenskoter- och båtkörning i våra sjöar.

Detta gäller

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning om användning av vattenskoter (SFS 1993:1053). I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet.

Förordning om användning av vattenskoter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SFS 1993:1053)

Inom Borås Stad finns inga allmänna farleder och Länsstyrelsen har inte beslutat om undantag från det generella förbudet. Det innebär att det finns ett generellt förbud mot att köra vattenskoter på sjöar inom Borås kommun.

Vid överträdelse

Vattenskoterförordningens giltighet har ifrågasatts genom en dom från EU-domstolen vilket gör att det idag inte bedrivs någon tillsyn utifrån reglerna i förordningen. Däremot har du som kör vattenskoter ansvar för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. I de fall då det inte görs utför Sjöpolisen åtgärder på samma sätt som mot andra fartyg. När det gäller brott mot skyddsföreskrifterna inom vattenskyddsområdena kan både Miljöförvaltningen och polis kontaktas. Miljöförvaltningen har tillsyn över att vattenskyddsföreskrifterna följs.

Polisen kan från den 1 juli 2021 ge ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Mer information finns att läsa på länkarna nedtill.

Vattenskyddsområde

Enligt skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde får bensindrivna båtmotorer, som används för framdrivning inom primär och sekundär skyddszon, inte vara av tvåtaktstyp. Även trafik med sjöflyg är förbjuden inom primär och sekundär skyddszon.

Exempel på sjöar som ligger inom den primära eller sekundära skyddszonen i Borås Stad för vattenskyddsområdet listas nedan:

 • Öresjö
 • Stora Tosserydssjön
 • Lilla Tosseredssjön
 • Marsjön
 • Ärtingen
 • Kärrasjön
 • Trolltjärn
 • Dammen (vid Ärtingen)
 • Iglasjön
 • Karlströms damm
 • Kvarndammen

En del mindre sjöar inom primär och sekundär skyddszon är inte uppräknade. För att ta reda på vilken skyddszon en sjö ligger inom kan du kontakta Miljöförvaltningen.

Tänk på att primär och sekundär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde även finns i Ulricehamns kommun. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamn för att få reda på vilka sjöar som berörs av förbud.

Naturreservat

För skydd av fågellivet har Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelat förbud att, från den 1 april till och med 15 juli, uppehålla sig på eller närmare än 100 meter från stränderna av öarna Stora Manö, Fågelö, Lilla Granviksön och Pinkö i Frisjön samt Lomö i Svansjön. Det är under samma tid även förbjudet att beträda Fläskö och Risö i Frisjön.

Vill man läsa mer om vilka områden som är beslutade som reservatsområden och vilka restriktioner som gäller kan du kontakta Miljöförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vattenskoter- och båtkörning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender