Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera (Tokarpsberg)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1619 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden den 2015-10-26 i beslut § 467 att pröva möjligheten att planlägga området för såväl bostadsbebyggelse, grönområde och eventuell utökning av Bergdalsskolan och Norrmalms förskola.

Begäran grundar sig på att Ås Härads Fastigheter kom in med en ansökan om att få möjlighet att utveckla sina idéer om bostadsbebyggelse vid Tokarpsberg (Norrmalm 1:1).

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2015-11-12 § 360 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera förutsättningarna för att bygga nya bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet genom ett planprogram. Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 § 231 att godkända planprogramet för Tokarpsberg och samtidigt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för programmets område A – syd/västra delen av Tokarpsberg. Detaljplanen skall studera förutsättningarna för att bygga nya bostäder på bergets västsida, och fortsatt att utveckla möjligheterna för rekreations- och naturområdet. Planprogrammet utgör underlaget för detaljplanen (se godkänd programhandling nedan).

Bebyggelsen ska anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Samtidigt skall där tas hänsyn till kulturhistoriska byggnader samt områdets natur och rekreationsvärden härunder också skolskogen vid bergdalsskolan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Jacob Kastrup Haagensen, Planarkitekt, telefon: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Programhandlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergdalen.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-29] Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera (Tokarpsberg)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol