Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tunga, långa eller breda transporter

Vissa transporter kräver undantag från Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter när det gäller tunga, långa eller breda transporter.

Inom Borås Stad krävs dispens för att du ska få köra med fordon som:

  • är längre än 24 meter
  • är längre än 12 meter inom cityringen (se karta nedan)
  • är bredare än 260 cm
  • väger över viktbestämmelserna

Karta över cityringen Pdf, 100.3 kB.

I normalfallet är ett av kraven för dispens att lasten inte är delbar.

Dispenstransport inom Borås kommun

Om dispenstransporten enbart ska gå inom Borås kommun, kan du söka en sådan dispens från gällande trafikföreskrifter på Tekniska förvaltningen. Handläggningstiden är minst tre arbetsdagar. 

  • För transporter som har en bredd som är max 450 centimeter och en längd som är max 35 meter, kostar det 500 kronor per tillfälle inklusive moms.
  • För transporter som är bredare än 450 centimeter och längre än 35 meter, kostar det 700 kronor per tillfälle inklusive moms. Samma pris gäller för tunga transporter.

Fyll i blanketten på sidan och maila den till: dispens.tekniska@boras.se

Dispenstransport genom flera kommuner

Om transporten ska gå genom flera kommuner behöver du söka dispens hos Trafikverket.

Trafikverket dispenstransport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tunga, långa eller breda transporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender