Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbete på väg

Ska du arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom Borås Stads väghållningsområde krävs tillstånd och en trafikanordningsplan (TA-plan). För att få gräva inom nämnda områden krävs schaktöppningstillstånd och TA-plan.

Borås Stads väghållningsområde

Borås Stad är väghållningsmyndighet för hela Borås centralort. Trafikverket är väghållare för Rv 40, 27 och 41 samt för delar av Rv 42 och länsväg 180 inom vårt myndighetsområde. Borås Stad har antagit Trafikverkets regler för arbete på väg. Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att få en säker arbetsplats.

Handbok arbete på väg Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta ärenden under kvällstid och helger, ring Borås Stads växel 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbete på väg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender