Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projektorganisation och intressenter

En projektorganisation skapades 2020 för det fleråriga arbetet med att förbereda reningen av Viskans botten söder om Borås.

Sara Florén är Borås Stads projektledare

"På mitt tidigare arbete som miljöhandläggare på Länsstyrelsen har jag jobbat med frågor om efterbehandling av förorenade områden de senaste fem åren, bland annat i ett annat sedimentprojekt. Mitt största fokus har dock varit stora pågående verksamheter, såsom etableringen av Northvolt i Borlänge, Visby flygplats, Cementa AB och Nordkalk. Jag har även jobbat en hel del med PFAS-frågor, vilket nu är aktuellt för provtagning i det här projektet.

Jag är utbildad kvartärgeolog med inriktning mot förorenad mark och hydrogeologi. Jag har även arbetat på Lunds universitet i ett forskningsprojekt på geologiska institutionen.

Jag brinner för samverkan och dialog och tycker det ska bli mycket roligt och spännande att följa det här projektet och jag kommer jobba hårt för att driva det framåt tillsammans med projektgruppen."

Sara Florén är projektledare för Projekt Viskan (sanering av Viskan)

Sara Florén, projektledare

Styrgrupp

Kommunalråd i Borås stad med ansvar för miljöfrågor, representant för kommunala bolaget Borås Energi och Miljö. Stadsdirektören är adjungerad.

Projektgrupp

Projektledare och beställarombud, Borås Stad. Bidragsförmedlare, Länsstyrelsen. Beställarstöd och juridiskt ombud.

Referensgrupp

Representanter för bland annat Försvarsmakten, parter med betalningsansvar för åtgärder. Viskans vattenråd. Sakägare: Vattenfall, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Interna stödfunktioner

Tjänstepersoner i Borås Stad, och Borås Energi och Miljö.

Konsulter

Laboratorium, konsulter (provtagning, miljö, sjötmätning/batymetri, teknik, tillstånd).

Externa intressenter (sakägare)

 • Entreprenörer
 • Berörda företag
 • Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)
 • Markägare
 • Vattenfall
 • Närboende
 • Lokala intresseföreningar
 • Marks kommun
 • Varbergs kommun
 • Viskans vattenråd
 • Fiskevårdsföreningen
Stadshuset i Borås 4 maj 2023. Projektledningen genomför en workshop med projektets konsulter i syfte att arbeta igenom projektets
tidsplanering och samköra resurser. Från vänster: Henrik Eriksson, Geosyntec Consultants AB, Fabio Kaczala, Sweco, Erika Geisler, Sweco, Carin Lundqvist, Sweco, Sara Florén, Borås Stad, Daniel Rasmusson, Afry, och Linnea Ljung, Setterwalls Advokatbyrå. Foto: Kennet Öhlund.

Stadshuset i Borås 4 maj 2023. Projektledningen genomför en workshop med projektets konsulter i syfte att arbeta igenom projektets tidsplanering och samköra resurser. Från vänster: Henrik Eriksson, Geosyntec Consultants AB, Fabio Kaczala, Sweco, Erika Geisler, Sweco, Carin Lundqvist, Sweco, Sara Florén, Borås Stad, Daniel Rasmusson, Afry, och Linnea Ljung, Setterwalls Advokatbyrå. Foto: Kennet Öhlund.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projektorganisation och intressenter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter