Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Webbsändning med textning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt med automatiskt genererad livetextning. Tyvärr kan textningen ibland bli felaktig då sammanträdet genomförs på distans då ljudkvaliteten kan vara dålig.

Om du önska kan du se sändningen utan text.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-01-21 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 14 MB 2021-01-11 10.39
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet
  Anna Svalander (L) om effekterna av skolbyten) (Nr 1) 1
 7. Svar på interpellation från Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens
  ordförande Ulf Olsson (S) Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till? (Nr 2) 6
 8. Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till kommunalråd
  Ylva Lengberg (S) om LOV i Borås (Nr 3) 11
 9. Revidering av arkivregler (Nr 4) 15
 10. Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för renoveringar och förändringar
  av Ymergården (Nr 5) 21
 11. Exploatering av Viared västra (Nr 6) 57
 12. Budget 2021 för de kommunala bolagen (Nr 7) 60
 13. Revidering av förbundsordning (Nr 8) (Handlingar kommer senare) 217
 14. Svar på motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L):
  Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås (Nr 9) 228
 15. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C)
  ”Serviceinsatser i privat regi” (Nr 10) 396
 16. Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V):
  Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel (Nr 11) 402
 17. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M):
  Redovisa hela lönen (Nr 12) 405
 18. Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD):
  Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket (Nr 13) 410
 19. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion: Alla boråsare ska ha en bostad (Nr 14) 578
 20. Svar på motion av Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD, Familjecentral i serviceort (Nr 15) 583
 21. Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal avhopparverksamhet mot
  organiserad brottslighet (Nr 16) 594
 22. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M): Ingen skall behöva
  flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet (Nr 17) 604
 23. Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): angående insats av Borås Stad
  för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot
  mänskligheten (Nr 18)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning med textning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol