Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Webbsändning med textning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt med automatiskt genererad livetextning. Tyvärr kan textningen ibland bli felaktig då sammanträdet genomförs på distans då ljudkvaliteten kan vara dålig.

Om du önska kan du se sändningen utan text.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-03-18 handlingar.pdf Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster. 12.1 MB 2021-03-09 16.27
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet (nr 41)
 7. Försäljning av 26 575 kvm av Viared 5:1, kvarteret Vindtrycket, utmed Segloravägen (nr 42)
 8. Förhyrning av lokal för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared (nr 43)
 9. Kronängsparkens förskola, inhyrning (nr 44)
 10. Redovisning av e-petitioner 2020 (nr 45)
 11. Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls” (nr 46)
 12. Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås (nr 47)
 13. Föreskrifter för avfallshantering (nr 48)
 14. Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken (nr 49)
 15. Feriejobb 2021 (nr 50)
 16. Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i Borås (nr 51)
 17. Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning (nr 52)
 18. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad (nr 53)
 19. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås (nr 54)
 20. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering (nr 55)
 21. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås (nr 56)
 22. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra Torget förtjänar mer än bara bussar! (nr 57)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning med textning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol