Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Med anledning av coronaviruset och covid-19 avråder vi allmänheten att ta del av mötet
på plats på Borås Kongress men följ gärna mötet via webben.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-25.pdf Pdf, 611.5 kB, öppnas i nytt fönster. 611.5 kB 2021-03-07 08.44
Kommunfullmäktige protokoll 2021-02-25 Bilagor.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2021-03-07 08.44
Voteringar.pdf Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster. 241 kB 2021-03-07 08.44

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 25 februari 2021.pdf Pdf, 291.2 kB, öppnas i nytt fönster. 291.2 kB 2021-02-25 11.47

Frågor

Motioner

Granskning och integration och etablering i Borås Stad

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-02-25 handlingar.pdf Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster. 20 MB 2021-02-24 09.02
Tilläggsbudget 2021 (Nr 40).pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2021-02-23 14.05
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Instruktioner till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor. (Nr 19)
 7. Delårsrapport januari-augusti 2020 för Södra Älvsborgs
  Räddningstjänstförbund (Nr 20)
 8. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2020 (Nr 21)
 9. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m.
  30 september 2020 (Nr 22)
 10. Ekonomiskt stöd till Market Place (Nr 23)
 11. Förlängning Näringslivsstrategin (Nr 24)
 12. Utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar och/eller nybyggda
  spår för pendeltågs-/spårvagnstrafik (Budgetuppdrag 2017) (Nr 25)
 13. Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen. (Nr 26)
 14. Budget och verksamhetsplan 2021 Boråsregionen
  Sjuhärads kommunalförbund (Nr 27)
 15. Attestregler Borås Stad (Nr 28)
 16. Namnändring av Borås Djurpark AB (Nr 29)
 17. Informationssäkerhetspolicy Borås Stad (Nr 30) 812
 18. Druveforsvägen 9 Björnflokan, inhyrning av förskola (Nr 31)
 19. Cykelstrategi (Budgetuppdrag 2017) (Nr 32)
 20. Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut angående motionen
  ”Stärk skolbiblioteken!” (Nr 33)
 21. Preliminära koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 34)
 22. Utökning av verksamhetsområden för VA 2016 (Nr 35)
 23. Utökning av verksamhetsområden för VA 2017 samt inrättande av nya
  verksamhetsområden för dagvatten (Nr 36)
 24. Utökning av verksamhetsområden för VA 2018 (Nr 37)
 25. Utökning av verksamhetsområden för VA 2019 (Nr 38)
 26. Utökning av verksamhetsområden för VA 2020 (Nr 39)
 27. Tilläggsbudget 2021 (nr 40)
 28. Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred möjligheten till spårbunden
  pendel- och kollektivtrafik i Borås. (Nr 41)
 29. Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV)
  även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med
  funktionsnedsättning. (Nr 42)
 30. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med
  jämställdhetsintegrering (Nr 43)
 31. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås (Nr 44)
 32. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra Torget förtjänar mer
  än bara bussar! (Nr 45)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-02-25 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol