Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Sammanträdet genomförs 17-18 november 2021 .

Tid:
Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2 Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-11-17-18 Protokoll.pdf Pdf, 524.6 kB, öppnas i nytt fönster. 524.6 kB 2021-11-29 12.26
Kommunfullmäktige 2021-11-17-18 Voteringar.pdf Pdf, 468.8 kB, öppnas i nytt fönster. 468.8 kB 2021-11-29 12.26

Inga frågor, interpellationer eller motioner har inkommit till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Avsägelser och fyllnadsval

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 17 november 2021.pdf Pdf, 290.3 kB, öppnas i nytt fönster. 290.3 kB 2021-11-16 14.58

Budget

Granskning av Stadsrevisionen

Särskilda yrkanden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Särskilda yrkanden till Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-17-18.pdf Pdf, 281.9 kB, öppnas i nytt fönster. 281.9 kB 2021-11-11 13.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-11-17-18-Handlingar.pdf Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster. 8.7 MB 2021-11-08 16.33
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Budget 2022
  – Förhandling budget 2022 inkl bilaga (MBL)
  – Taxor och avgifter 2022
  – Moderaterna och Kristdemokraterna Budget 2022
  – Sverigedemokraterna Budget 2022
  – Vänsterpartiet Budget 2022
 7. Delårsrapport januari - augusti 2021 (Nr 140)
 8. Svar på remiss Regional avfallsplan 2021–2030 (Nr 141)
 9. Regler för intern kontroll (Nr 142)
 10. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 (Nr 143)
 11. Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen LL Frimans Donation (Nr 144)
 12. Anslagsframställan för nybyggnad av Kristinegårdens förskola (Nr 145)
 13. Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021 (Nr 146)
 14. Svar på motion av Stefan Lindborg (v): Tillgängliggör statistik om fristående skolor (Nr 147)
 15. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlsson (M): Inrätta en utredning- och utbildningsfunktion under koncerninköp (Nr 148)
Fasaden på Borås Kongress.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-11-17 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol