Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-04-28 13.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras efter justering.

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 28 april 2022.pdf Pdf, 120.6 kB. 120.6 kB 2022-04-28 07.43

Yrkande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220428 Yrkande till KF Årsredovisningen.pdf Pdf, 97.8 kB, öppnas i nytt fönster. 97.8 kB 2022-04-27 16.24

Motioner

Frågor

Stadsrevisionens årsredovisning 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsberättelser 2021.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2022-04-21 11.31
Årsrapport_2021.pdf Pdf, 16.7 MB. 16.7 MB 2022-04-22 15.26

Borås Stads årsredovisning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ÅRSREDOVISNING 2021 till KF.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-04-20 13.06
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2022-04-28 (3).pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2022-04-20 13.06

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-04-28 handlingar.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2022-04-22 08.49
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2022.pdf Pdf, 143 kB. 143 kB 2022-04-19 12.24
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Revisionsberättelse och redogörelse för 2021 års granskning (Nr 44)
 7. Årsredovisning Borås Stad 2021 (Nr 45)
 8. Personalekonomisk redovisning 2021. (Nr 46)
 9. Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av
  kommunal verksamhet. (Nr 47)
 10. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala bolagens
  verksamheter jml KL 6 kap 9 §. (Nr 48)
 11. Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022–2025. (Nr 49)
 12. Revidering av riktlinjer för styrdokument. (Nr 50)
 13. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås. (Nr 51)
 14. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås. (Nr 52)
 15. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås. (Nr 53)
 16. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås. (Nr 54)
 17. Bestämmelser om omställningsstöd pension samt familjeskydd för förtroendevalda
  (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning. (Nr 55)
 18. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026. (Nr 56)
 19. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD),
  Valéria Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner för
  tidigare politiker. (Nr 57) 

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-04-28 Protokoll.pdf Pdf, 360.8 kB, öppnas i nytt fönster. 360.8 kB 2022-05-10 18.23
Kommunfullmäktige 2022-04-28 Bilagor.pdf Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster. 9.7 MB 2022-05-10 18.23
Kommunfullmäktige 2022-04-28 Voteringar.pdf Pdf, 495.5 kB, öppnas i nytt fönster. 495.5 kB 2022-05-10 18.23
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-04-28 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol