Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-11-24 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-11-24 Bilagor.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2022-12-01 22.21
Kommunfullmäktige 2022-11-24 Protokoll.pdf Pdf, 673.7 kB, öppnas i nytt fönster. 673.7 kB 2022-12-29 11.22
Kommunfullmäktige 2022-11-24 Voteringar.pdf Pdf, 147.2 kB, öppnas i nytt fönster. 147.2 kB 2022-12-01 22.21

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-11-24 handlingar.pdf Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. 6.9 MB 2022-11-14 11.29
Ärende 12 KF 2022-11-24 Alternativtförslag SD.pdf Pdf, 44.3 kB, öppnas i nytt fönster. 44.3 kB 2022-11-17 08.44
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner för perioden 2023-2027
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (Nr 150)
 8. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022 (Nr 151)
 9. Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov av el (Budgetuppdrag 2021) (Nr 152)
 10. Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (Nr 153)
 11. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022 (Nr 154)
 12. Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11, Vesta 12 (Nr 155).
 13. Utdebitering av Skattesatsen för 2023 (Nr 156)
 14. Delårsrapport januari – augusti 2022 (Nr 157)
 15. Testamenterad gåva till verksamhet SOF (Nr 158)
 16. Revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB (Nr 159)
 17. Försäljning av ca 25 000 kvm av Viared 5:1, kvarteret Vindtrycket, utmed Segloravägen i Viared (Nr 160)
 18. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (Nr 161)
 19. Återvinningstaxa – Kommunalt avfall 2023 (Nr 162)

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 24 noveber 2022.pdf Pdf, 99.9 kB. 99.9 kB 2022-11-24 10.03

Frågor

Motioner

Protokoll

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-11-24 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol