Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-02-23 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-02-23 handlingar.pdf Pdf, 19.3 MB. 19.3 MB 2023-02-23 10.09
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2022-2026
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 (Nr 7)
 8. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022 (Nr 8)
 9. Regler för riksfärdtjänst (Nr 9)
 10. Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg (Nr 10)
 11. Instruktioner till valda ombud inför 2023 års bolagsstämmor. (Nr 11)
 12. Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (Nr 12)
 13. Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB (Nr 13)
 14. Förlängning av styrdokument 2023 (Nr 14)
 15. Delårsrapport januari-augusti 2022 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 15)
 16. Budget och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 16)
 17. Anslagsframställan för Äventyrets förskola (Nr 17)
 18. Villkorsändring Trandaredsgatan 200 för Vård- och Äldrenämndens verksamhet (Nr 18)
 19. Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd (Nr 19)
 20. Anslagsframställan Björkbo LSS (Nr 20)
 21. Anslagsframställan Rydsvägen LSS (Nr 21)
 22. Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 22)
 23. Försäljning av delar av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 (Nr 23)
 24. Antagande av detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., Östermalm (Nr 24)
 25. Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen (Nr 25)
 26. Svar på motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): Narkotikahundar (Nr 26)
 27. Svar på motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Olle Engström (SD) och Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i Borås (Nr 27) 

Skrivelse Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande Akademiplatsen AB samt BoråsBorås TME AB 2022-2026 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skrivelse Förslag från Kommunfullmäktiges v.pdf Pdf, 46.6 kB. 46.6 kB 2023-02-16 13.40

Granskning av Borås Stads hantering av moms

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Borås Stads Momshantering.pdf Pdf, 118.7 kB. 118.7 kB 2023-02-13 13.13
Borås Stad rapport Momsgranskning.pdf Pdf, 767.5 kB. 767.5 kB 2023-02-13 13.13
Rapportsammandrag Borås Stads momsrutiner.pdf Pdf, 112.3 kB. 112.3 kB 2023-02-13 13.13

Granskning av Borås Stads hantering av stadsbidrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2023-02-13 13.15
Rapport - Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 621.7 kB. 621.7 kB 2023-02-13 13.15
Rapportsammandrag Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 124.1 kB. 124.1 kB 2023-02-13 13.15

Frågor

Motioner

Interpellation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation från Tomas Brandberg (SD) till kommunalrådet Ylva Lengberg (S) Borås Stads koldioxidbudget.pdf Pdf, 472.9 kB. 472.9 kB 2023-02-23 06.23

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelser 23 februari 2023.pdf Pdf, 134.4 kB. 134.4 kB 2023-02-23 11.56

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-02-23 Protokoll.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-03-03 10.15
Kommunfullmäktige 2023-02-23 Voteringar.pdf Pdf, 260.8 kB. 260.8 kB 2023-03-03 10.15
Kommunfullmäktige 2023-02-23 Bilagor.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-03-03 10.15
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-02-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol