Meny

Meny

Kommunstyrelsen, sammanträde 2019-08-19 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid: 2019-08-19 14.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Publiceras efter sammanträdet

Handlingar och ärendelista 

Publiceras inför sammanträdet

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Publiceras efter sammanträdet

Kommunstyrelsen sammanträder

Senast ändrad: 2019-01-21 13.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-08-19 14.00

g q n C