Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-11-07 09.30

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-07.pdf Pdf, 808.6 kB. 808.6 kB 2022-11-16 16.20
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-07 Bilagor.pdf Pdf, 972.9 kB. 972.9 kB 2022-11-16 16.20

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-11-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 45.9 MB. 45.9 MB 2022-10-28 09.05
Kommunstyrelsen 2022-11-07 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2022-10-28 09.05
Kommunstyrelsen 2022-11-07 Handlingar.pdf Pdf, 99.9 MB. 99.9 MB 2022-11-02 13.04

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00756 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00755 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Svar på initiativärende: Mildra effekterna av kostnadshöjningar och inflation
  Dnr 2022-00703 1.1.2.0 Programområde 1
 5. Kc2 Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
  Dnr 2022-00795 1.2.2.2 Programområde 1
 6. Kc3 Bemyndigande att underteckna handlingar
  Dnr 2022-00539 1.1.2.0 Programområde 1
 7. Kc4 Programområden för Kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00819 1.1.2.0 Programområde 1
 8. Kc5 Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden
  Dnr 2022-00537 1.2.3.2 Programområde 1
 9. KU1 Redovisning av Stadsledningskansliet inkomna synpunkter januari - juni 2022
  Dnr 2022-00647 1.4.2.1 Programområde 1
 10. KU2 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022
  Dnr 2022-00190 3.7.2.25 Programområde 2
 11. KU3 Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022
  Dnr 2022-00686 3.7.2.0 Programområde 2
 12. KU4 Samarbetsformer Stadsarkivet/Föreningsarkivet
  Dnr 2021-00552 1.3.1.0 Programområde 1
 13. E1 Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen
  Dnr 2022-00728 2.6.1.25 Programområde 5
 14. E2 Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11, Vesta 12.
  Dnr 2022-00730 2.6.1.2 Programområde 5
 15. E3 Utdebitering 2023
  Dnr 2022-00758 1.2.4.1 Programområde 1
 16. E4 Delårsrapport januari - augusti 2022
  Dnr 2022-00716 1.2.4.1 Programområde 1
 17. E5 Testamenterad gåva till verksamhet SOF
  Dnr 2022-00744 2.4.4.0 Programområde 2
 18. SP1 Undersökningssamråd för anslutning av två markförlagda 130 kV-ledningar till station Bergsäter, Borås kommun
  Dnr 2022-00725 3.3.1.4 Programområde 5
 19. SP2 Granskningsyttrande för detaljplan för Erikslund, Del av Lundby 1:1, Erikslundskolan
  Dnr 2020-00480 3.1.1.2 Programområde 4
 20. SP3 Samrådsyttrande över detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, Kvarteret Astern m.fl. (Pulsenområdet)
  Dnr 2018-00640 3.1.1.1 Programområde 4
 21. SP4 Yttrande planbesked detaljplan för Gånghester, Slätthult 16:5
  Dnr 2022-00349 3.1.1.1 Programområde 4
 22. SP5 Yttrande planbesked detaljplan för Gingri- Äspered 1:8 (Ryttarlunden)
  Dnr 2022-00218 3.1.1.1 Programområde 4
 23. SP6 Yttrande över planbesked för Dannike 1:66
  Dnr 2022-00350 3.1.1.1 Programområde 4
 24. SP7 Yttrande planbesked detaljplan för Råddehult 1:1
  Dnr 2022-00311 3.1.1.1 Programområde 4
 25. SP8 Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling 2022, ansökningar 29-45
  Dnr 2022-00311 3.1.1.1 Programområde 4
 26. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen kvartal 3 2022
  Dnr 2022-00774 1.1.2.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SP2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 405.5 kB. 405.5 kB 2022-11-07 09.08
2022-11-07 PA M Kc1 Initivärende Mildra effekterna av kostnadshöjningar och inflation.docx Word, 21.5 kB. 21.5 kB 2022-11-07 09.18
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-11-07 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol