Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-20.pdf Pdf, 817 kB. 817 kB 2023-03-03 10.57
Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-20 Bilagor.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-03-03 10.57

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-02-20 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2023-02-10 08.28
Kommunstyrelsen 2023-02-20 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-21 08.56
Kommunstyrelsen 2023-02-20 Handlingar.pdf Pdf, 31 MB. 31 MB 2023-02-16 15.43

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00064 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00091 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): Ukraina strider vår strid
  Dnr 2022-00329 1.1.1.1 Programområde 1
 5. Kc2 Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige
  Dnr 2023-00077 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Årsredovisning Kommunstyrelsen 2022
  Dnr 2023-00106 1.2.4.1 Programområde 1
 7. Kc4 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum
  Dnr 2022-00564 1.1.1.1 Programområde 4
 8. KU1 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad modersmålsundervisning
  Dnr 2022-00576 1.1.1.1 Programområde 3
 9. KU2 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Undanta delar av Borås från EBO
  Dnr 2022-00572 1.1.1.1 Programområde 2
 10. M1 Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1
  Dnr 2023-00061 3.1.2.2 Programområde 4
 11. E1 Svar på motion av Anna Christensen (M): Energieffektivisera Borås kommuns byggnader
  Dnr 2022-00880 1.1.1.1 Programområde 3
 12. E2 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Oliver Öberg (M): Hur kan kommunen underlätta för företagen?
  Dnr 2020-00287 1.2.4.0 Programområde 1
 13. E3 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2022
  Dnr 2023-00066 1.2.3.2 Programområde 1
 14. E4 Boråsförslaget: Katthem - sponsrat av Borås kommun
  Dnr 2023-00085 2.4.3.25 Programområde 1
 15. E5 Förändringar i externa borgensåtaganden 2022
  Dnr 2022-00791 2.4.2.4 Programområde 1
 16. SP1 Boråsförslaget: Ställplats för husbilar
  Dnr 2022-00892 1.4.2.1 Programområde 4
 17. SP2 Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Tranemo kommun
  Dnr 2022-00626 1.1.2.1 Programområde 4

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-02-20 Kc4 M PA Motion Inför P-skiva i centrum.pdf Pdf, 588.2 kB. 588.2 kB 2023-02-20 13.26
Protokollsanteckning M1.docx Word, 39.5 kB. 39.5 kB 2023-02-20 13.26
KS230220 KC2 Protokollsanteckning V Kommunfullmäktiges årsredovisning.docx Word, 37.5 kB. 37.5 kB 2023-02-20 13.26

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
230220 Initiativärende Följ upp tillitsresan.docx Word, 38.6 kB. 38.6 kB 2023-02-20 13.28
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-02-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol