Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-05-08.pdf Pdf, 600.9 kB. 600.9 kB 2023-05-16 09.20
Kommunstyrelsens protokoll 2023-05-08 Bilagor.pdf Pdf, 1008.2 kB. 1008.2 kB 2023-05-16 09.20

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-05-08 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 49.1 MB. 49.1 MB 2023-04-28 11.08
Kommunstyrelsen 2023-05-08 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 632 kB. 632 kB 2023-04-28 11.08
Kommunstyrelsen 2023-05-08 Handlingar.pdf Pdf, 22.8 MB. 22.8 MB 2023-05-03 13.00

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00297 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00318 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Regler för kommunalt partistöd
  Dnr 2023-00158 1.1.1.4 Programområde 1
 5. Kc2 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
  Dnr 2023-00336 1.3.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En handbok för förtroendevalda
  Dnr 2022-00574 1.1.1.1 Programområde 1
 7. E1 Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst
  Dnr 2023-00322 3.4.4.1 Programområde 1
 8. E2 Villkorsändring Backvägen 3 i Fristad
  Dnr 2023-00293 2.6.1.2 Programområde 3
 9. E3 Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2023 samt beslut om översyn inför 2024
  Dnr 2023-00290 3.7.3.0 Programområde 2
 10. E4 E-petition: Ishall utanför stan
  Dnr 2021-00257 1.4.2.1 Programområde 2
 11. E5 Sammanvägd bedömning Office365 - molntjänster Borås Stad
  Dnr 2020-00296 2.2.3.0 Programområde 1
 12. N1 Boråsförslaget: IKEA till Borås!
  Dnr 2022-00857 1.4.2.1 Programområde 1
 13. N2 Internationell Policy
  Dnr 2022-00956 1.1.6.1 Programområde 1
 14. SP1 Ansökan om medel för lokal utveckling 2023
  Dnr 2022-00801 2.4.3.25 Programområde 4
 15. SP2 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden mellan detaljplan och startbesked
  Dnr 2022-00401 1.1.1.1 Programområde 4
 16. SP3 Yttrande över planbesked för Häljared 1:2
  Dnr 2022-00779 3.1.1.1 Programområde 4

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-05-08 Alt förslag KD+M+V N2 Internationell policy.docx Word, 63.3 kB. 63.3 kB 2023-05-08 13.24
E5 Alternativt förslag SD 23-05-08.pdf Pdf, 112.8 kB. 112.8 kB 2023-05-08 13.24
KC1 Alternativt förslag SD 23-05-08.pdf Pdf, 108.5 kB. 108.5 kB 2023-05-08 13.24
KC3 Alternativt förslag SD 23-05-08.pdf Pdf, 105.9 kB. 105.9 kB 2023-05-08 13.24
KS230508 SP2 Svar på motion av Stefan Lindborg detaljplan och startbesked.pdf Pdf, 370.9 kB. 370.9 kB 2023-05-08 13.25

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS230508 E2 Protokollsanteckning V Villkorsändring Backvägen 3.pdf Pdf, 378.4 kB. 378.4 kB 2023-05-08 13.26

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
230508 Initiativärende Diskutera linje 6 med Västtrafik.docx Word, 38.4 kB. 38.4 kB 2023-05-08 13.27
230508 Initiativärende KAL-grupp för undersköterskor.docx Word, 38.2 kB. 38.2 kB 2023-05-08 13.27
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-05-08 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol