Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tillgänglighetsarbete

För att bli en stad för alla behöver vi arbeta både strategiskt och operativt med stadens tillgänglighet.

Program och handlingsplan

I Program för ett tillgängligt samhälle tillsammans med en handlingsplan finns det information om vilka tillgänglighetsarbete som ska prioriteras inom Borås Stad.

Områden för tillgänglighetsarbete

Förutom det som står i programmet och handlingsplanen, finns många andra tillgänglighetsarbete i Borås Stad. Några konkreta exempel:

Tillgänglighetskonsulenter

I Borås Stad finns tillgänglighetskonsulent, Lena Mellblad och en funktionshinderkonsulent, Hera Nowak. De driver stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv.

Senast ändrad: 2019-09-26 08.52

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighetsarbete

g q n C