Meny

Meny

Tillgänglighetsarbete

För att bli en stad för alla behöver vi arbeta både strategiskt och operativt med stadens tillgänglighet.

Borås har ett aktivt funktionshinderråd knutet till Kommunstyrelsen vilket ger möjlighet att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. Rådet är rådgivande och till för samråd, informationsutbyte och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Kommunala funktionshinderrådet

I Borås Stad finns tillgänglighetskonsulent, Lena Mellblad och en funktionshinderkonsulent, Hera Nowak. De driver stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv.

Senast ändrad: 2018-02-02 15.50

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighetsarbete

g q n C