Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Borås Stad samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten i kommunen. Genom funktionshinderråd har föreningar möjlighet att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. På rådet diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Det finns cirka 24 tillgänglighetsombud i Borås Stad. Tillgänglighetsombuden är representanter från olika förvaltningar och bolag. Tillgänglighetsombuden träffas regelbundet och diskuterar frågor om tillgänglighet i staden och utbyter erfarenheter och information med varandra.

Möte
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter