Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vision Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås: privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann. Borås Stad — alltså kommunen — blir en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen.

Vision och strategi för Borås Pdf, 249.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Visionen revideras

Borås 2025, visionen som sedan 2012 har varit Borås ledstjärna, ska fräschas upp för att kunna blicka ännu en bit framåt i tiden. Hur den nya visionen formuleras beror på vad du och andra som bor, arbetar, lever, umgås och möts i Borås tycker.

Vad ska Borås bli?

Visionen — så här är visionen Borås 2025 formulerad:

Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel.

I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor.

I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.

Borås tar tillvara och bygger vidare på sina traditioner. Vår långa historia som ett textilt industriellt centrum utvecklar vi till en ledande och attraktiv position inom mode, design och smarta textilier. De idéer och utblickar mot omvärlden som skapar mode utvecklar fler företag och nya branscher. Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.

Borås ser och tar tillvara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan – från förskola till universitet – men även i arbetsliv och på fritiden. Vi lär av varandra över generationsgränser och av impulser från andra kulturer. Lärandet är livslångt, ofta genom omprövning och nytänkande. I Borås står bildning i centrum.

I Borås finns spetskompetens inom miljöteknik och textil innovation, logistik och elektronisk handel. Vi arbetar internationellt och sprider vår kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle. Ett intensivt internationellt utbyte inom handel och forskning skapar globala möten. Samverkan mellan näringsliv, universitet, forskningscentra och det offentliga är ett signum och Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande.

I Borås umgås och trivs både invånare och besökare. Människor dras till människor och stad och landsbygd präglas av möten mellan människor. Möten ger nya relationer och kunskaper, och vi har mötesplatser och aktiviteter som passar alla.

Vi är stolta över att stå som värd för större nationella och internationella evenemang och möten. Värdskapet präglas av generositet och vitalitet och gör Borås till en plats dit besökaren gärna återvänder.

Attraktiva och miljöanpassade kommunikationer gör det lätt att förflytta sig inom staden, till andra orter i kommunen och regionen, och längre ut i världen.

Vi som lever i Borås har kunskap om vår inverkan på miljön. Människan står i centrum vid stadsplaneringen och invånarna tar aktiv del i att utveckla både stad och landsbygd. Det finns gott om parker och naturområden. Kring Viskan finns ett rikt utbud av upplevelser och attraktiva boenden.

Kulturen kännetecknas av både bredd och spets med stor delaktighet från våra medborgare. Vi lever ett aktivt liv både i stad och på landsbygd.

Det är enkelt att umgås och vara tillsammans i Borås. Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg, omtanke och god hälsa präglar alla skeenden i livet från födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna som bor och verkar här ger styrka.

Målområden

I Borås 2025 ingår sju strategiska målområden.

Illustration med löpare, hopprep, viskan, en hund och en person med rullator.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vision Borås 2025

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol