Meny

Meny

Vision Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås: privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann. Borås Stad — alltså kommunen — blir en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen.

Visionen består av sju strategiska målområden.

Illustration med löpare, hopprep, viskan, en hund och en person med rullator.

Senast ändrad: 2019-01-08 15.35

Ändrad av:

Dela sidan: Vision Borås 2025

g q n C