Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansök om riksfärdtjänst

Rätt till riksfärdtjänst söks inför varje resa. Olika beslut kan fattas för olika resor beroende på förutsättningar gällande hälsotillstånd och tillgång till färdmedel. Riksfärdtjänst beviljas endast till de personer som är folkbokförda i Borås Stad.

Ansök via e-tjänsten

Du ansöker enkelt via vår e-tjänst längre ned på sidan. Kontakta riksfärdtjänsten om du istället behöver ansöka via blankett. Vi måste ha din ansökan senast tre veckor före avresa. Tänk på att eventuella biljetter behöver beställas i god tid.

Just nu är handläggningstiden längre än normalt. Det underlättar därför om ni ansöker i god tid.

Utlåtande vid svårbedömda fall

En handläggare gör en utredning för att se om du är berättigad riksfärdtjänst och kan vid svårbedömda fall begära att den sökande skickar in utlåtande från läkare eller annan med specialistkompetens. Utlåtandet skickas in av läkare eller annan med specialistkompetens.

Kontaktuppgifter riksfärdtjänst

E-post: riksfardtjanst@boras.se
Telefonnummer: 033-35 50 90

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om riksfärdtjänst

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om riksfärdtjänst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender