Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Beställning och avbeställning av riksfärdtjänst

För att kunna beställa en resa måste du ha ett beslut om rätt till riksfärdtjänst. Du själv eller ditt ombud kan beställa din resa. Vid resa med bil eller specialfordon ska resan beställas senast en vecka innan avresa.

Beställning av biljetter

Om du beviljats resa med allmänna kommunikationer beställer du själv dina och ledsagarens biljetter. Riksfärdtjänsten kan i vissa fall vara behjälplig med att beställa biljetter. Då måste du kontakta riksfärdtjänten senast sju vardagar innan avresa. Biljetter beställs i mån av biljettillgång och efter prisnivå.

Avbeställning av riksfärdtjänstresor

Resor med bil och specialfordon kan avbeställas fram till 24 timmar före avresa, om du avbeställer resan senare kommer egenavgiften debiteras. Beställda biljetter för resor med allmänna kommunikationer är inte avbeställningsbara och egenavgiften ska alltid betalas.

Kontakt för bokning och avbokning

Riksfärdtjänsten
Telefon: 033-35 50 90

Avbokning vid kvällar och helger

Färdtjänstens beställningscentral
Telefon: 033-35 50 50

Resor under jul- och nyår

Inför jul och nyår gäller särskilda regler för ansökan och bokning av riksfärdtjänst. Information om vad som gäller för kommande jul och nyår uppdateras på boras.se/riksfärdtjänst och skickas ut via brev till dig som har färdtjänst.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om riksfärdtjänst

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beställning och avbeställning av riksfärdtjänst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender