Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Götalandsbanan

Regeringen har fattat beslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Borås och Göteborg. Byggstart angavs före sommaren 2018 till år 2024. De senaste beskeden pekar snarare på att man kan vara igång med byggandet 2027.

Trafikverket har hösten 2019 startat en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar av den dubbelspåriga järnvägen som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen de kan bedömas få.

Götalandsbanan genom Borås är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Med snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg, och i ett senare skede, Jönköping, skapas nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen och i en expanderande arbetsmarknadsregion. Sträckan Göteborg-Borås är det tredje största pendlingsstråket i landet, och pendlingen sker i båda riktningarna.

Med höghastighetsjärnväg öppnar sig flera möjligheter: kortare restider, ökat bostadsbyggande och en växande arbetsmarknadsregion.

I den nationella planen för transportinfrastruktur (2018-2029) som regeringen presenterade den 4 juni 2018 sägs att man vill ha nya stambanor för höghastighetståg som knyter ihop Stockholm och Göteborg, och Stockholm och Malmö. Frågan om finansiering för de nya stambanorna kommer att bli föremål för nya partipolitiska diskussioner.

Men regeringen vill också att sträckorna Borås-Göteborg, Ostlänken, mellan Järna-Linköping, och sträckan Lund-Hässleholm, i ett tänkt framtida höghastighetssystem, ska börja byggas under planperioden.

En bild med texten: Våga bygga hela banan nu!

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-18 13.34

Ändrad av:

Dela sidan: Götalandsbanan

g q n C

p

Kontakt