Meny

Meny

Götalandsbanan

Regeringen har fattat beslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Borås och Göteborg. Byggstart angavs före sommaren 2018 till år 2024. De senaste beskeden pekar snarare på att man kan vara igång med byggandet 2027.

Götalandsbanan genom Borås är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Med snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg och Jönköping skapas nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen och i en expanderande arbetsmarknadsregion. Sträckan Göteborg-Borås är det tredje största pendlingsstråket i landet.

Med höghastighetsjärnväg öppnar sig flera möjligheter: kortare restider, ökat bostadsbyggande och en växande arbetsmarknadsregion.

I den nationella planen för transportinfrastruktur (2018-2029) som regeringen presenterade den 4 juni 2018 sägs att man vill ha nya stambanor för höghastighetståg som knyter ihop Stockholm och Göteborg, och Stockholm och Malmö. Frågan om finansiering för de nya stambanorna kommer att bli föremål för partipolitiska diskussioner.

Men regeringen vill också att sträckorna Borås-Göteborg, Ostlänken, mellan Järna-Linköping, och sträckan Lund-Hässleholm, i ett tänkt framtida höghastighetssystem, ska börja byggas under planperioden.

En bild med texten: Våga bygga hela banan nu!

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-20 13.30

Ändrad av:

Dela sidan: Götalandsbanan

g q n C

p

Kontakt