Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2109 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt förallmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att området ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att nyttja området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa en helhetslösning för trafik och angöring.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten.

Samrådstiden pågick från den 2 september – 30 september 2022.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Samrådshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Hässleholmen.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-25] Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol