Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2109 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Det finns ett behov av fullstor idrottshall och verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser vid Bodavallen. Dessutom ska Bodavallen utvecklas för att möjliggöra för fler idrotter och funktioner där gemensamma ytor och samlingslokal behövs. Den nuvarande detaljplanen har begränsningar gällande vad och vilka ytor som får bebyggas vilket innebär att detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra önskad utveckling av Bodavallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns inte med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2021 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel

Detaljplan- så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-25] Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol