Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2109 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Det finns ett behov av fullstor idrottshall och verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser vid Bodavallen. Dessutom ska Bodavallen utvecklas för att möjliggöra för fler idrotter och funktioner där gemensamma ytor och samlingslokal behövs. Den nuvarande detaljplanen har begränsningar gällande vad och vilka ytor som får bebyggas vilket innebär att detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra önskad utveckling av Bodavallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel

Detaljplan- så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post sara.aneljung@boras.se

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-25] Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol