Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Enkätundersökning om utvecklingen av serviceorterna

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning där invånare i kommunen fick möjlighet att tycka till om Dalsjöfors, Viskafors, och Sandareds framtida utveckling.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur invånare med kopplingar till Dalsjöfors, Viskafors och Sandared ser på orternas nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Material från enkätundersökningen:

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i strategiarbetet och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Illustration av människor i rörelse

Illustration av människor i rörelse

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Enkätundersökning om utvecklingen av serviceorterna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender