Meny

Meny

En kommun fri från våld

Som en social investering satsar Borås Stad på att utveckla metoder för att förebygga våld. Satsningen kallas En kommun fri från våld och pågår 2015-2019. Flera kommuner i Sverige deltar i utvecklingen som hålls ihop av organisationen MÄNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill att det våldsförebyggande arbetet ska drivas på ett mer systematiskt sätt, med inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Genom att kartlägga vilka verksamheter som idag arbetar våldsförebyggande och erbjuda utbildning till olika aktörer så kan vi höja den allmänna kunskapsnivån och förbättra det förebyggande arbete som redan är igång på många olika håll.

För att förebygga våld är det mest framgångsrikt att göra tidiga insatser mot lindrigt våld innan det hinner utvecklas till allvarligt våld. Därför ger vi barn och unga verktyg att kunna göra åskådaringripanden, det vill säga att agera före, under eller efter att våld uppstår, på ett säkert och effektivt sätt. Alla kan vara en aktiv åskådare som hjälper till genom att vara en bra kompis, som säger ifrån om någon beter sig illa eller som stöttar den som har blivit utsatt.

Våld hänger ihop med stereotypa föreställningar om kön och destruktiva ideal för pojkar och män. För att utmana machokulturen finns jämställdhet och normkritik med i allt vårt arbete för att förebygga våld.

Läs mer

Organisationen MÄNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

L

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook

Senast ändrad: 2017-12-07 06.37

Ändrad av:

Dela sidan: En kommun fri från våld

g q n C