Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Annelundsparken

Annelundsparken är 91 400 kvadratmeter stor och mer än halva arealen är naturpark. På försommaren blommar här azaleor och rhododendron och på en av terrasserna finns ett pionsortiment med ett 80-tal sorter. Blomningen börjar i mitten av maj och når sin höjdpunkt omkring midsommar.

På nedre terrassen finns en fruktträdgård som innehåller olika fruktträdstyper. Där finns bland annat:

 • frukthäckar
 • kordongträd
 • familjeträd
 • högstamträd.

Av bärbuskar finns bland annat:

 • hallon
 • vinbär
 • krusbär
 • blåbär
 • taybär
 • lingon.

I parken finns också en kolonistuga och boulebana. En av stadens största lekplatser finns också i Annelundsparken.

Parkens trädbestånd består idag av tall, bok, ek, björk, al, rönn och hägg. Buskvegetationen är huvudsakligen hassel, fläder och getapel samt sly av björk och asp. Azaleor och rhododendron började inplanteras under 80-talet. En mindre del av naturparken har använts för detta.

Historik

Annelund skapades av färgerifabrikören Ambrotius Butsch. Herrgårdsbyggnaden uppfördes som en sommarbostad några år efter fjärde stadsbranden 1827 och användes till en början som sommarhus. En annan känd boråsare, doktor August Charles, bodde senare i byggnaden.

Annelund fick sitt namn under den tid som handlanden Pehr Pettersson ägde det. Annelund var då ett av de mest kända landerierna i staden och omfattade nuvarande Villastaden och Annelundsskogen.

Efter Pehr Pettersson övertog konsul Rémy Schwartz Annelund. Sedan kom landeriet i fabrikör F A Anderssons händer och övertogs därefter av hans svärson Arvid Sprakarn. Av honom köpte häradshövding Thor Odencrants landeriet 1889.

Den mest kända av många berömda gäster på Annelund var konung Karl XV, som var i Borås 1863 och invigde Herrljungabanan.

"Konungen var vänlig och älskvärd i allra högsta grad. Han föreslog bland annat en skål för Borås och han lovade att göra vad han kunde för denna älskliga stads förkofran och framåtskridande", rapporterades det i Borås Tidning.

1884 köpte staden en del av Annelundsskogen för att anlägga en vattenreservoar, denna var i drift fram till 1928. Det berg som sprängdes ut för reservoaren användes till en stenmur kring området.

Borås stad köpte Annelundsparken och villan 1945. Året därpå utlystes en pristävling för stadsplaneringen av Annelundsområdet. Det skulle finnas plats för bostäder, skola och teater. Snart väcktes dock motioner om att bevara Annelunds parkområde. 1960 ändrades stadsplanen så att Annelundsparken blev parkmark. Då var dock villan borta, den förstördes i en brand den 19 augusti 1959 och återuppbyggdes inte. (Den nuvarande Annelundsvillan byggdes i mitten av 1930-talet och ligger söder om den gamla villans plats).

I mitten på 60-talet ställdes parken i ordning. Terrasserna rustades upp. Vattenreservoaren revs och en lekplats anlades på platsen. Nya vägar gjordes och de gamla lades om. Träden gallrades och de gamla askarna i alléerna hamlades. Detta har lett till att alla askarna är döende idag, och byts ut efter hand.

En del av pionsortimentet i full blommning
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Annelundsparken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En dansgrupp på fem personer som dansar Publicerad

  Bli kommunkoreograf i Borås

  Är du koreograf eller danskonstnär? Borås Stad söker nu en eller flera kommunkoreografer, gärna från den samtida street-genren. Projektet genomförs i samverkan ...
 • Ett tänt ljus. Publicerad

  Så uppmärksammas Förintelsens minnesdag i Borås

  Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Då hedras minnet av förintelsens offer med en ljuständningsceremoni på PA Halls te...
 • Ett reflexband på en arm Publicerad

  Hur väl syns du i mörkret?

  Det kan vara svårt att veta hur bra du syns, även om du bär reflexer från topp till tå. Det är viktigt att välja rätt typ av reflex och veta hur du använder den...
Ikon: Kalender

Kalender