Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekarängsparken

I Ekarängsparken finns 2 lekplatser och grönytor att vara på. En del av Ekarängsparken är den så kallade Generationsparken. Här har det sedan 2014 planterats ett nytt träd varje år för alla barn som fötts i Borås under året.

Följande träd har planterats hittills:

 • Ek – Quercus robur 2014
 • Björk – Betula pendula 2015
 • Rönn - Sorbus aucuparia 2016
 • Tokyokörsbär – Prunus x yedoensis 2017
 • Japanskt prynadskörsbär – Prunus serrulata 2017
 • Avenbok – Carpinus betulus 2018
 • Tall – Pinus sylvestrsis 2019
 • Ask – Fraxinus excelsior 2020
 • Flikbladig blodbok - Fagus sylvatica 'Rohanii ' 2021
 • Flikbladig klibbal - Alnus glutinosa ‘Laciniata’ 2022
 • Nordmannsgran - Abies nordmanniana 2023
Stora och små planteringsspadar vid nyplanterat träd
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekarängsparken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender