Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekarängsparken

I Ekarängsparken finns 2 lekplatser och grönytor att vara på. En del av Ekarängsparken är den så kallade Generationsparken. Här planetarar vi ett nytt träd varje år för alla barn som fötts i Borås under året. Vi har planterat träd i parken verje år sedan 2014.

Följande träd har planterats hittills:

  • Ek – Quercus robur 2014
  • Björk – Betula pendula 2015
  • Rönn - Sorbus aucuparia 2016
  • Tokyokörsbär – Prunus x yedoensis 2017
  • Japanskt prynadskörsbär – Prunus serrulata 2017
  • Avenbok – Carpinus betulus 2018
  • Tall – Pinus sylvestrsis 2019
  • Ask – Fraxinus excelsior 2020
  • Blodfliklönn - Fagus rohanni 2021
  • Flikbladig klibbal - Alnus glutinosa ‘Laciniata’ 2022
Stora och små planteringsspadar vid nyplanterat träd

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekarängsparken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender