Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kvarnbergsparken

 I parken ligger det pittoreska vattentornet som är byggt i början av 1900-talet. Här finns också en lekplats och sittplatser.

Historik

Som namnet antyder stod här för längesedan en väderkvarn. Den 1 juli år 1900 invigdes vattentornet som sedan var i drift fram tills slutet på 1960-talet. Vattenreservoaren ligger nedsprängd i berget men för att höja vattentrycket åt brandkåren konstruerades ett 13 meter högt rör vilket inryms i tornet.

Vattentornet ritades av Erik Josephson som hade en förkärlek för försvarsanläggningar. Byggmästaren Martin Johansson byggde reservoaren för 20 000 kronor och den överbyggda borgen för  25 000 kronor.

  • 1935 Anläggningsarbetena för parken påbörjades
  • 1936 Den norra terrassmuren byggs, trädbeståndet gallras och planteringar anläggs mot Skolgatan
  • 1937 Vägar byggs och gräsmattor anläggs på norra sidan
  • 1949–1950 Terrass byggs och lekplats anläggs
  • 1958 Parkområdet mot Vedensgatan färdigställs och bollplan anläggs mot Alströmmergatan

Vintertid är den kuperade delen av parken populärt för pulkaåkning, detta sker på egen risk!

Adress: Alströmergatan - Vedensgatan

vattentornet högt upp på kvarnberget
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvarnbergsparken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender