Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ramnaparken

Parken har en yta på 101 140 kvm och består övervägande av naturpark.  Här kan man beskåda Borås museum och rosenträdgården med en stor mängd rosor. I parken finns även:

  • lekplats
  • promenadstråk
  • utegym
  • boulebana
  • kryddträdgård
  • sommartid kaffeservering i gästgiveriet

I Ramnaparken kan man också besöka fågelkolonin som invigdes 1926. Fågelkolonin öppnade igen sommaren 2020 efter att ha varit stängd på grund av markarbeten. Fågelkolonin kommer att utökas med fler fåglar under 2022.

Borås Stad har via Naturvårdsverket fått bidrag för att startat ett LONA projekt (lokala naturvårdssatsningen) där det ska utredas hur vattenkvalitén kan förbättras i Ramnasjön och även göra sjön till en bättre mötesplats. Vattenkvalitén i Ramnasjön är dålig och algblomning förekommer och genom detta projekt bidrar vi till att uppfylla några av de globala hållbarhetsmålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och ett rikt växt- och djurliv. För att rena vattnet finns det planer på att placera flytande öar i sjön som en av åtgärderna och för att skapa en bättre mötesplats för allmänheten är tanken att en tillgänglighetsanpassad brygga och fågeltorn placeras vid sjön.

Historik

Ramnaparken donerades till Borås stad 1906 av apotekare Hjalmar Lind. En gåva som boråsarna haft stor nytta och glädje av.

År 1911 fick styrelsen för de sju häradenas kulturhistoriska förening tillstånd att bygga upp Kinnarumma gamla kyrka med flera byggnader. De sju häradenas kulturhistoriska förening överförde sina samlingar 1912 till idrottsparken, som Ramnaparken då kallades. 1914 öppnades museiparken för allmänheten och har sedan dess vuxit sig allt större och värdefullare och är idag Borås Museum.

På dansbanan dansades det till toner av mässingsorkesterns valstakter. En blomstersmyckad båt fraktade de festande folket över till festplatsen.
Mellan åren 1910-1915 arrenderade Hantverksföreningen Folkparken (Ramnaparken). Föreningen gjorde inte några större förtjänster men för folket gavs stora möjligheter till rekreation och nöjen.

Till en paviljong, som uppfördes vid sekelskiftet, startades kaffeservering till vilken många boråsare sökte sig.

Från 1929 övertogs uteserveringen av Nils Nejdemark, som visste vad folk önskade i musikväg. Ramnaserveringen blev snabbt ett kärt utflyktsmål, där man kunde njuta av en kopp kaffe till trevlig musik. Nils Nejdemark arrenderade parken 1929-1950. Den populära serveringen byggdes så småningom ut och kom att omfatta inte mindre än 1250 platser.

Här uppträdde och sjöng kända artister, exempelvis kan nämnas att Alice Babs fick här sitt genombrott. Andra kända var Margit Rosengren, Karl-Gerhard och Edvard Persson.

Ramnaparken har betytt väldigt mycket för boråsarna under tidens lopp från sekelskiftet och frammåt vad gäller idrott, hantverk, teater, sång, dans och andra evenemang.

Minnessten

Vid denna plats restes på bekostnad av fabrikör Emil Rozéll ett minnesmärke över Ramnaparkens donator. Det är ett stenblock, med en porträttrelief i gjuten brons med inskriptionen: Hjalmar Lind, Ramnaparkens donator och hans levnadsår. Minnesmärket invigdes söndagen den 13 juli 1941 - på samma dag som den nya torgbrunnen - av borgmästare C A Skoog.

Fågelkolonin

Ramnasjöns fågelkoloni invigdes i september 1926. Idén till en fågelkoloni i Ramnasjön var inte särskilt gammal. Det var 1925 som ingenjör F Hjalmar Thorén tog initiativet till fågelkolonin. Det första arbetet var att gräva en kanal för att avskilja en del av norra stranden till en fågelö. Arbetet kostade 1800 kronor. För övriga arbeten med fågelkolonin, som uppsättning av staket, uppförande av fågelhus insamlades 2780 kronor. Dessutom skänktes visst material.

Hela det inhägnade området var på 1,8 hektar. För övrigt kan säga att fågelkolonin ser nästan exakt likadan ut idag som när den invigdes 1926.

År 2007 återinvigdes den upprustade fågelkolonin. Detta efter att staden erhållit en generös gåva av Ingemar Thorén och Kerstin Avalder, båda barn till Fritz Hjalmar Thorén. Denna gåva har bekostat nya fågelhus och voljärer (stora burar), samt ett nytt vattenfall i nära anslutning till kolonin.

Ett sällskap för främjandet av fågelkolonin vid Ramnasjön bildades i februari 1927. Årsavgiften var 5 kronor och för ständigt medlemskap 50 kronor. Styrelsen bestod av följande herrar. Överste A E Uggla, doktor Gunnar Blomgren, överingenjör P H Spade och fabrikör Aron Berner. Till intendent valdes ingenjör F Hj Thorén  för det intresserade och energiska arbete han nedlagt för fågelkolonins tillkomst.

Förutom de fyra svanarna som var kolonins första invånare och en gåva av fabrikör Aron Berner, planerades även inköp av flera fåglar bl. a tranor, brudänder, krickänder, vitkindade gäss och japansk svanhallsgäss.

Vid fågelkolonin restes en minnessten med Fritz Hjalmar Thoréns bild och texten: Natur- och djurskyddsvännen som grundade fågelkolonin.

Adress: Parkgatan - Parkgränd

minnesstenen med blommor kring
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ramnaparken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender