Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sinnenas park

Parken har formats på temat de fyra sinnena - syn, hörsel, doft och smak. Här finns såväl krydd- som medicinalväxter. Vissa växtbäddar är upphöjda för att alla skall ha möjlighet att komma nära växterna. I anläggningen finns gräsmattor, rabatter, sittplatser och en fruktlund.

Mitt i parken finns ett lektåg för de mindre besökarna och en fontän.

upphöjda växtbäddar med pergolan i bakgrunden


Historik

Almåsparken började anläggas i början av 1940-talet. Den anlades på gården Ramnås. 1943 påbörjades en lekplats för små barn vid triangeln mellan Byttorpsvägen, Parkgatan och Västra Nygatan. Redan år 1945 fortsatte utbyggnaden med två tennisbanor vilka var klara året därpå.

I början av 1970-talet togs frågan upp om anläggning av en ny lekplats i Almåsparken och i förslaget som arbetats fram föreslogs stora grusytor istället för parken med gräsytor och planteringar. Parken förvandlades till lekplats och bollplan med endast angränsande ytor av gräs och planteringar.

Redan i slutet av 1980-talet konataterade man att parken användes i väldigt liten omfattning och därför borde få en annan utformning.

Projekteringen av parken började 1996. Det var landskapsarkitekterna Gunnel Alm och Ami Morin, Idé Gröna, Alingsås som gjorde förslaget. Ombyggnaden av parken påbörjades hösten 1996 och var klar för invigning den 9 juni 1997. Kommunalrådet Solveig Kjörnsberg förrättade invigningen.

Målsättningen med ombyggnaden var att skapa en Sinnenas park i Borås vilket innebär att den anpassas till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Utformning av växtbäddar samt variation av växter och dofter är viktiga inslag.

Parken renoverades 2014/2015 då flertalet perenna ytor fick nya växter och runt pergolan i parkens norra änden byttes samtliga buskar. Man öppnade även upp och belyste parken ytterligare.

Under 2020 anlades fruktlunden.

Adress: Alingsåsvägen - Almåsgatan

Tillgänglighet

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Sinnenas parkär anpassad för dig.

Sinnenas park i Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sinnenas park

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender