Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Sinnenas park

Parken har formats på temat de fyra sinnena - syn, hörsel, doft och smak. Här finns såväl krydd- som medicinalväxter. I anläggningen finns gräsmattor och rabatter samt en blomsteräng. Vissa växtbäddar är upphöjda för att även rullstolsburna skall ha möjlighet att komma närmare växterna. Vid pergolan finns ett lektåg för barnen att klättra på som också är tillgängligt med rullstol.

Parken renoverades 2014/2015 då flertalet perenna ytor fick nya växter och runt pergolan i parkens norra änden byttes samtliga buskar.

Återställningsarbete efter ledningsdragning kommer att utföras och parken kommer även få kompletterande belysning för ökad trygghet. Arbeten beräknas vara färdiga våren 2020.

Bild på upphöjda planteringar i sinnenaspark


Historik

Almåsparken började nläggas i början av 1940-talet. Den anlades på gården Ramnås. 1943 påbörjades en lekplats för små barn vid triangeln mellan Byttorpsvägen, Parkgatan och Västra Nygatan. Redan år 1945 fortsatte utbyggnaden med två tennisbanor vilka var klara året därpå, 1946.

I början av 1970-talet togs frågan upp om anläggning av en ny lekplats i Almåsparken och i förslaget som arbetats fram föreslogs stora grusytor istället för parken med gräsytor och planteringar. Parken förvandlades till lekplats och bollplan med endast angränsande ytor av gräs och planteringar.

Redan i slutet av 1980-talet kunde konstateras att parken var lite använd och borde få en annan utformning.

Projekteringen av parken började 1996. Det var landskapsarkitekterna Gunnel Alm och Ami Morin, Idé Gröna, Alingsås som gjorde förslaget. Ombyggnaden av parken påbörjades hösten 1996 och var klar för invigning den 9 juni 1997. Kommunalrådet Solveig Kjörnsberg förrättade invigningen.

Målsättningen med ombyggnaden var att skapa en Sinnenas park i Borås vilket innebär att den anpassas till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Utformning av växtbäddar variation av växter och dofter är viktiga inslag.

Våren 2014 upprustades parken på nytt enligt tidigare tema, man öppnade upp och belyste parken ytterligare. 

Adress: Alingsåsvägen - Almåsgatan

Tillgänglig park

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Sinnenas parkär anpassad för dig.

Sinnenas park i Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen

Senast ändrad: 2020-02-25 14.11

Ändrad av:

Dela sidan: Sinnenas park

g q n C