Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Linneparken

Linnéparken är en viktig grönyta mellan Engelbrektsgatan och Döbelnsgatan på Norrmalm. Den ligger i en slänt mellan de båda gatorna och består i grunden av öppna gräsytor med rader av äldre lövträd.

Parkens variation skapas genom att sju små gröna rum placeras ut på gräsytorna. Rummen har utarbetats och fått namn efter temat "Intermezzo". Temat syftar till betydelsen av att rummen skapar ett avbrott, en händelse i parken. Varje rum är ungefär 15-20 m2 och har fått sin speciella prägel med olika växter och material som är utvalda efter den underrubrik som är satt på platsen.

Rummens namn och karaktär är:

  • Intermezzo 1 "vilsamma stunder" krukplanteringar
  • Intermezzo 2 "lätta vingslag" sommarblommor
  • Intermezzo 3 "djupa andetag" prydnadsgräs
  • Intermezzo 4 "andrum" japansk inspiration
  • Intermezzo 5 "under ytan"  vattenväxter
  • Intermezzo 6 "svindlande drömmar" fruktträdgård
  • Intermezzo 7 "viskande röster"  barn bland bär

I rummen finns olika typer av sittplatser, allt från trädgårdsstolar och bord till trädäck. Variationen av växter och material skapar nya upplevelser året om och här kan alla hitta sin favorit bland oaserna.

I slänten mot Döbelnsgatan finns en så kallad "Gravel garden" Begreppet innebär att växter planteras i grusbäddar där växtens karaktär samspelar med gruset som på så sätt framhäver växtens struktur. Planteringen får en känsla av en sjöstrand, en grushed eller en uttorkad bäckfåra där framför allt perenner och lökar tränger sig genom den torra växtbädden.

Adress: Linnegatan - Döbelnsgatan

tre av de olika växtrummen 

Senast ändrad: 2020-07-06 13.59

Ändrad av:

Dela sidan: Linneparken

g q n C